Horyzonty bankowości 2014: Przyśpieszenie na rynku kredytowym

BANK 2014/03

Zgodnie z naszymi prognozami makroekonomicznymi w 2014 r. nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, odnotujemy poprawę na rynku pracy, nastąpi odbudowa popytu krajowego, a globalna koniunktura poprawi się, dodatkowo wspierając ożywienie w Polsce. Istotną kwestią jest, w jakim stopniu korzystne zmiany krajowej sytuacji gospodarczej przełożą się na poprawę warunków na rynku kredytowym.

Jakub Borowski, Krystian Jaworski

Aby odpowiedzieć na to pytanie, dokonaliśmy analizy tendencji zachodzących na rynkach kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych oraz korporacyjnych. W naszym badaniu posłużyliśmy się zarówno analizą jakościową, jak i ilościową.

Badania koniunktury sygnalizują ożywienie na rynku kredytów konsumpcyjnych

Ankiety przeprowadzone przez NBP wśród przewodniczących komitetów kredytowych dotyczące sytuacji na rynku kredytowym wskazują, że liczba banków, które odnotowały wzrost popytu na kredyt konsumpcyjny w III kw. ub. roku była o 32 pkt. proc. wyższa od liczby instytucji raportujących jego spadek. W ocenie ankietowanych rosnące zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi wynikało z łagodniejszych kryteriów oraz poprawy warunków, na jakich są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: