Horyzonty Bankowości 2014: Smart bank

BANK 2014/03

Przez ostatni rok ponad dwukrotnie wzrósł ruch z przeglądarek mobilnych w polskiej sieci. W grudniu 2012 r. utrzymywał się na poziomie 4 proc., podczas gdy na zakończenie 2013 r. wyniósł już 9 proc. A skoro prawie co dziesiąte wejście na strony WWW odbywa się ze smartfona, nie może dziwić, że kanał mobilny staje się coraz ważniejszy dla banków.

Przez ostatni rok ponad dwukrotnie wzrósł ruch z przeglądarek mobilnych w polskiej sieci. W grudniu 2012 r. utrzymywał się na poziomie 4 proc., podczas gdy na zakończenie 2013 r. wyniósł już 9 proc. A skoro prawie co dziesiąte wejście na strony WWW odbywa się ze smartfona, nie może dziwić, że kanał mobilny staje się coraz ważniejszy dla banków.

Marcin Złoch

Crok 2014 upłynie pod znakiem zwiększenia zainteresowania technologiami mobilnymi. Działy mar-ketingu i przedsiębiorcy uświadomią sobie, że wdrożenie mobilnych roz-wiązań jest obowiązkiem, a nie tylko ich dobrą wolą. Traktowane do tej pory trochę po macoszemu mobilne strony czy aplikacje zyskają na popularności. Jednak musi się to wiązać z dostosowa-niem serwisów banków oraz systemów szybkich płatności internetowych do wymagań użytkownika mobilnego.

Nowa kategoria konsumenta – m-klient

Klienci oczekują możliwości dostę-pu do swoich pieniędzy łatwo, szybko i wygodnie, na dodatek z każdego miej-sca i o każdej porze. Biorąc pod uwagę, że telefon, a coraz częściej smartfon, jest narzędziem bardzo powszechnym, rozwijanie bankowości mobilnej jest uzasadnione.

– Konieczność adaptacji polskiej bankowości do wyzwań stawianych przez rewolucję mobilną jest niewąt-w branży finansowej. O ile rynek usług bankowości internetowej można uznać za względnie nasycony, gdyż niemal każde konto ma już możliwość dostę-pu z poziomu komputera osobistego, to w segmencie mobilnym wciąż je-steśmy na krzywej wzrostowej. Na ten dynamiczny wzrost wpływa z jednej strony rozwój infrastruktury mobilnej, a z drugiej rozwój palety usług finanso-wych, z których można korzystać mo-bilnie – zauważa Magdalena Witkow-ska-Olech, dyrektor Biura Bankowości Mobilnej w PKO Banku Polskim.

– Już teraz obserwujemy, że dla in-ternautów jest ona drugim najpopularniejszym po bankowości internetowej – kanałem kontaktu z bankiem. Aplikacja mobilna ING Banku Śląskiego została pobrana prawie 400 tys. razy i, co bardzo istotne, ponad 90 proc. klientów rekomenduje ją swoim znajomym – potwierdza Szymon Mitoraj, dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej, Mobilnej i Zarządzania Procesami w ING Banku Śląskim.

Dostępność, ale i ochrona

Mobilność to zdecydowanie kierunek, który w bankowości będzie się dynamicznie rozwijał, co wynika m.in. ze stale rosnących potrzeb klientów oraz popularności wszelkiego rodzaju smartfonów i tabletów. Klienci coraz częściej do różnego rodzaju czynności finansowych, takich jak dokonywanie przelewów czy weryfikacja stanu konta, wykorzystują urządzenia mobilne. Trend ten powoduje, że banki, aby być podmiotem nie tylko wzbudzającym zaufanie i konkurencyjnym w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: