Horyzonty Bankowości 2014: Unia bankowa to nie wszystko

BANK 2014/03

O miejscu sektora finansowego w społecznej gospodarce rynkowej i jego znaczeniu dla utrzymania się na ścieżce zrównoważonego wzrostu gospodarczego z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich, rozmawia Grzegorz Brudziński

Dyskusja o szczegółach unii bankowej zdaje się, że przysłania bardziej fundamentalne pytanie…

-… o m iejsce bankowości w europejskiej gospodarce rynkowej, w t ym oczywiście i w Polsce. Patrząc jednak na całą Unię Europejską, należy dostrzegać różnice i odpowiednio do nich kształtować podejście. Niektóre rozwiązania, które są zasadne w k rajach wysoko czy wręcz nadmiernie ubankowionych nie mają racji bytu w Polsce. Mimo ogromnego skoku cywilizacyjnego, jaki się dokonał wciągu ostatnich 25 lat, my wciąż na tle pozostałych państw UE jesteśmy krajem o bardzo niskim stopniu ubankowienia. Pod względem relacji depozytów do PKB plasujemy się na trzecim miejscu od końca. Podobne miejsce zajmujemy, jeśli spojrzymy na stosunek funduszy własnych sektora do PKB. Jeszcze gorzej wypadamy, gdy mówimy o k ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: