Horyzonty Bankowości 2014: Właściciele chmur

BANK 2014/03

Oprogramowanie wdrożone w modelu chmury może być bezpieczniejsze niż system w siedzibie firmy. Choćby dlatego, że infrastruktura chmury nie jest widoczna dla atakującego.

Oprogramowanie wdrożone w modelu chmury może być bezpieczniejsze niż system w siedzibie firmy. Choćby dlatego, że infrastruktura chmury nie jest widoczna dla atakującego.

Michał Kątny

Cloud computing jest koncepcją dominującą w teleinformatyce. Co o tym świadczy? Prognozowany przychód z usług chmurowych w modelu infrastructure as a service ma do 2016 r. wzrastać corocznie o 41 proc.

– Zastosowanie szeroko pojętego cloud computingu umożliwia nie tylko ograniczenie kosztów inwestycyjnych, związanych z uruchomieniem poszczególnych systemów, ale także uelastycznienie kosztów operacyjnych IT, lub stworzenie nowych modeli finansowania na potrzeby rozliczeń wewnątrz organizacji – informuje Sebastian Kisiel, Lead System Engineer, Citrix Systems Poland.

Coraz więcej przedsiębiorstw rozważa outsourcing swoich usług IT, dlatego jakość technologii, na której opiera się dana chmura, staje się ważna jak nigdy dotąd. Z analiz wynika, że zróżnicowanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury chmury może prowadzić do wahań wydajności pracy na poziomie od 40 do 60 proc. Dlatego też użytkownicy coraz częściej poszukują bardziej szczegółowych informacji na temat wydajności, możliwości i wad systemów, z których korzystają dostawcy usług w chmurze, aby uzyskać dostęp do produktów zoptymalizowanych do ich potrzeb. Zapewne dlatego Intel wraz z 16 wiodącymi dostawcami usług w chmurze z całego świata zainicjował program Intel Cloud Technology. To pierwsza inicjatywa, dzięki której użytkownicy cloud computingu uzyskają dokładne informacje o technologii wykorzystanej przez dostawcę infrastruktury, zanim zdecydują się na dokonanie zakupu

– Podobnie jak w przypadku zakupu samochodu, rodzaj silnika, który napędza usługi w chmurze może mieć olbrzymi wpływ na jakość i wydajność pracy. Klienci chcą wiedzieć, na jakiej technologii bazuje infrastruktura chmurowa, z której korzystają, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na działalność ich przedsiębiorstw – mówi Jason Waxman, wiceprezes, Data Center Group oraz dyrektor generalny Cloud Platform Group w Intelu.

Na własność

Zastosowanie cloud computingu w sektorze bankowym oznacza dostosowanie się do ograniczeń, takich jak konieczność przestrzegania określonych wymogów ustawowych czy prawnych, w tym np. ustawy o ochronie danych osobowych, regulacji Komisji Nadzoru Finansowego czy też przepisów dotyczących outsourcingu. Jednak te regulacje przeważnie dotyczą przetwarzania danych w chmurze publicznej. Tymczasem, patrząc na obecny rynek, w wielu instytucjach bankowych cloud computing jest stosowany w postaci chmury prywatnej, np. do dostarczania aplikacji i desktopów dla sieci oddziałów czy kiosków informacyjnych dla klientów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: