Horyzonty Bankowości 2015: Czekamy na przełom

BANK 2015/07-08

W trakcie sesji poświęconej płatnościom mobilnym, podczas Horyzontów Bankowości 2015, można było zauważyć, że przedstawiciele świata finansowego oczekiwali bardziej spektakularnego rozwoju m-płatności. Lada chwila spodziewają się lawinowego wzrostu użytkowników i z tą myślą uruchamiają nowe rozwiązania.

W trakcie sesji poświęconej płatnościom mobilnym, podczas Horyzontów Bankowości 2015, można było zauważyć, że przedstawiciele świata finansowego oczekiwali bardziej spektakularnego rozwoju m-płatności. Lada chwila spodziewają się lawinowego wzrostu użytkowników i z tą myślą uruchamiają nowe rozwiązania.

Marcin Złoch

W Polsce jest o 150 proc. więcej urządzeń mobilnych niż komputerów stacjonarnych, a więcej osób ma komórkę niż konto w banku. Wydawałoby się zatem, że płatności mobilne są skazane na sukces. Polska jest światowym liderem pod względem popularności płatności kartami zbliżeniowymi, a coraz częściej przy kasach widać osoby, które zamiast karty przykładają do czytnika telefon, lub podają na terminalu płatniczym kod nadesłany im smsem z aplikacji mobilnej banku. Płatności mobilne to ciekawy i dynamiczny obszar bankowości. Nie dziwi więc zainteresowanie coroczną konferencją "Płatności mobilne", która jest jedną z części "Horyzontów bankowości", jednego z najważniejszych miejsc spotkań i wymiany doświadczeń bankowców.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było praktyczne wykorzystanie technologii i traktowanie jej jako drogi do osiągnięcia zysków. Temu zostały podporządkowane tematy sesji, czyli: monetyzacja płatności mobilnych, popularyzacja płatności mobilnych oraz bezpieczeństwo klienta transakcji mobilnych

Gości i prelegentów zgromadzonych w wypełnionej sali Stadionu Narodowego przywitał Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tuż po nim dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, oficjalnie otworzył konferencję. - Sektor bankowy jest jednym z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych sektorów w gospodarce. Nikt nam tej pozycji nie dał. Pracowaliśmy na nią przez lata transformacji. Wypracowaliśmy kompleksowe podejście do technologii i innowacji. Nowe technologie postrzegamy jako nośniki usług, ale i zabezpieczenie podstawowej działalności, bo bezpieczeństwo jest naszym priorytetem - zauważył.

Monetyzacja płatności

Prelegenci starali się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań - jak zarabiać na płatnościach mobilnych? Jakie doświadczenia 96w tym zakresie mają polskie banki, które już wdrożyły płatności mobilne? Jakie są międzynarodowe doświadczenia? Czy inwestycja w płatności mobilne, które docelowo zlikwidują płatności kartą pozwoli uczestnikom rynku zwiększyć dochody?

Przedstawiciel Visy, Maciej Maciejewski, nie opowiadał o palecie produktowej, a próbował pokazać, jak ją praktycznie wykorzystać. Według niego w płatnościach mobilnych zachodzą zmiany, pojawiają się nowi gracze, także spoza sektora bankowego, oraz wyedukowani, coraz bardziej niecierpliwi klienci, którzy oczekują nagród i możliwości dokonywania transakcji w różnych kanałach dostępu. Według eksperta Visy nie warto skupiać się na samej technologii, należy określić potrzebę i starać się pomóc w jej realizacji. Wtedy klienci będą jeszcze chętniej korzystali z mobilnych płatności.

Aleksander Naganowski, dyrektor ds. Rozwoju Nowego Biznesu w polskim oddziale MasterCard Europe, zastanawiał się kto zarobi na mobilnych płatnościach. Przekonywał, że konsumenci skupiają się na e-commerce, więc udział e-handlu w ogóle rozliczeń będzie rósł. Dlatego dużą rolę odgrywa lojalizacja klientów i próby przywiązania ich do usług i marek przy pomocy programów lojalnościowych i grywalizacji. Dla niego najważniejsze jest, żeby jak najwięcej wiedzieć o kliencie. Wtedy jest szansa na monetyzowanie płatności mobilnych. Wojciech Bolanowski, dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej w PKO Banku Polskim, zauważył, że kanał mobilny budujemy po to, aby czerpać z niego przychody. Bankowość mobilna to świetny sposób na to, aby przywiązać do siebie klienta należącego do mobilnej generacji, ale również na to, by bardziej kreatywnie prowadzić sprzedaż. Z kolei Paweł Jakubik, przewodniczący Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich, zauważył, że modele płatności mobilnych, które przyniosą realne zyski jeszcze nie nastały. - Jesteśmy w przededniu pojawienia się nowych pomysłów, choćby ze względu na internet of things i nieodkryte możliwości - zapowiedział.

Działania NBP podejmowane w obszarze płatności mobilnych

Nadzór nad systemami płatności (oversight)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

  • Art. 16 ust. 1. Prowadzenie systemów płatności, z wyjątkiem systemów prowadzonych przez NBP, wymaga zgody Prezesa NBP. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  • Art. 60. 1. Świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wymaga uzyskania zezwolenia KNF.(...)
  • 3. Wydanie zezwolenia obejmującego świadczenie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5,następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP.

W ramach sprawowania nadzoru nad systemami płatności Prezes NBP wydał zgodę:

  • na prowadzenie systemu płatności o nazwie System Płatności Mobilnych BLIK przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. (listopad 2014 r.),
  • na wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania systemów Elixir (rozliczanie tzw. systemów zewnętrznych - czerwiec i listopad 2014 r.) oraz Express Elixir związanych z rozliczaniem płatności P2P z systemu BLIK (luty 2015 r.).

Źródło: NBP

 

Popularyzacja transakcji

Bankowość mobilna jest jednym z typowych kanałów komunikacji klienta z bankiem. Popularyzacja smartfonów oraz tabletów dających stały dostęp online spowodowała wzrost liczby użytkowni ków aplikacji mobilnych. Jednak tylko niewielka część z nich korzysta z płatności mobilnych. Jak zatem przekonać klientów bankowości mobilnej do wykorzystania swoich urządzeń w realizacji płatności? Jak zwiększyć popularność płatności telefonem? Wojciech Pantkowski, dyrektor zarządzający z Banku Pekao S.A., stwierdził że kanał mobilny rośnie najszybciej ze wszystkich dróg dostępu do bankowego konta. - Jest potencjał, żeby z płatności mobilnych korzystać. Wielokrotnie więcej rejestrowanych interakcji z klientem w miesiącu w kanale mobilnym w porównaniu do innych dróg bankowania może i powinno przełożyć się na zarabianie. Aby tak się stało, technologia powinna stać się przezroczysta dla użytkowników. Klienci po prostu mają móc zapłacić tak, jak chcą - zawsze i wszędzie. Nie mogą zastanawiać się, czy ten sklep obsługuje to, czy inne rozwiązanie - przekonywał.

Eksperci przyznali, że istnieje już spora baza użytkowników technologii. Jednak sama baza nie wystarczy. System musi być wygodny i łatwy w użytkowaniu. - Według mnie jesteśmy krok przed eksplozją. Powszechne korzystanie z płatności mobilnych zacznie się, jeśli przekonamy klientów, że warto. Ten proces już się rozpoczął - przekonywał Grzegorz Długosz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności.

Nad zwiększeniem popularności, a więc grupy użytkowników, pracują nie tylko banki komercyjne, ale także banki centralne i instytucje międzynarodowe. Ich działania wyliczał Robert Klepacz, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego NBP. Według niego, płatności mobilne to istotny element systemu płatniczego o widocznym dużym potencjale rozwoju. Świadczy o tym działalność Europejskiego Banku Centralnego i ESBC, m.in. w ramach Komitetu ds. Systemów Płatności (PSSC) i grup roboczych (PSPWG) oraz European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay). Powstała też Euro Retail Payments Board (ERPB) - grupa robocza ds. płatności mobilnych P2P, której celem jest analiza możliwości powstania przynajmniej jednego systemu na skalę europejską, umożliwiającego płatności mobilne P2P w euro. Planowane jest wykorzystanie istniejących w niektórych krajach systemów przy tworzeniu paneuropejskiej bazy danych, która będzie umożliwiała połączenie numeru telefonu z numerem rachunku bankowego. Na poziomie europejskim działa też European Banking Authority (opracowująca - we współpracy z SecuRePay - standardy techniczne, wytyczne i rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa płatności detalicznych oraz - we współpracy z EBC i na podstawie PSD2 - dostępy TPP do rachunku płatniczego ).

Klienci bankowości internetowej od wielu lat są edukowani w zakresie bezpieczeństwa transakcji. Świadomość zagrożeń oraz sposobów zabezpieczeń wzrasta. W ostatnich latach zwiększyła się również świadomość bezpieczeństwa transakcji kartowych. Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, przekonywał, że jedynie połączenie mobilności światów akceptacji i osób płacących wraz z gwarancjami bezpieczeństwa da sukces. - Najprostsze rozwiązania dla użytkowników przeważnie są najtrudniejsze do realizacji. Jednak takie już projekty powstają - zapewniał.

bank.2015.07-08.wykres.097.a

 

Udostępnij artykuł: