Horyzonty Bankowości 2015: Czy silver industry da zarobić bankom?

BANK 2015/07-08

Na tak postawione pytanie spróbowali odpowiedzieć wybitni eksperci demograficzni, zaproszeni do prezentacji swoich badań i koncepcji, podczas I sesji II Forum Strategii Bankowych

Mirosław Błażej, dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, podkreślił, że od 2013 r. mamy do czynienia z nieodwracalnym zjawiskiem spadku liczby urodzeń. – To musi prowadzić do prognozy GUS, zakładającej w roku 2050 spadek populacji polskiej do poziomu około 34 mln osób. Ta prognoza jest zbieżna z prognozami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Komisji Europejskiej. Te wyniki mają wpływ na szacowanie średniookresowych celów budżetowych, czyli deficytu instytucji rządowych i samorządowych na poziomie minus 1 proc. PKB. Polska jest w grupie krajów, gdzie liczba ludności spadnie, choć nie na takim poziomie, jak w krajach bałtyckich i południa Europy” — stwierdził. Według podziału tzw. grup społecznoekonomicznych, w podziale na osoby w wieku produkcyjnym, już widać proces zwiększenia się udziału ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: