Horyzonty Bankowości 2015: Długie kredyty bez krótkich lokat

BANK 2015/03

Właściwie wszyscy uczestnicy sektora bankowego, widząc zmiany w nim zachodzące, zgodzili się, że w ich interesie leży liberalizacja rynku listów zastawnych. Lada chwila światło dzienne powinien ujrzeć projekt ustawy regulujący te kwestie.

Właściwie wszyscy uczestnicy sektora bankowego, widząc zmiany w nim zachodzące, zgodzili się, że w ich interesie leży liberalizacja rynku listów zastawnych. Lada chwila światło dzienne powinien ujrzeć projekt ustawy regulujący te kwestie.

Karolina Patkowska

Zanim jeszcze strona rządowa rozpoczęła prace nad założeniami do ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego kilkakrotnie zwracała uwagę, że sprawą kluczową polskiego rynku jest stworzenie w naszym kraju takich warunków, by emitowane listy zastawne stały się atrakcyjne dla inwestorów.

Nadzór doszedł do wniosku, że aby tak się stało, powinny zostać spełnione dwa kryteria. Listy zastawne muszą:

 1. oferować odpowiednie korzyści ekonomiczne, zapewniając tym samym opłacalność transakcji;
 2. zapewniać inwestorom gwarancję bezpieczeństwa inwestowanych środków, tym samym generując popyt na emisję.

Aby doprowadzić do takiej sytuacji, zdaniem KNF należy:

 • doprecyzować przepisy prawa upadłościowego dotyczące tego,co się dzieje po ogłoszeniu niewypłacalności przez emitenta listów zastawnych;
 • rozstrzygnąć kwestie podatkowe, bowiem obecnie emisja instrumentów dłużnych nie jest dla polskich banków opłacalna;
 • zapewnić bezpieczeństwo zainwestowanych środków, prowadząc rating emisji i tworząc popyt na emisję;
 • wprowadzić zmiany regulacyjne, takie jak Rekomendacja F (wycena nieruchomości przez banki hipoteczne) czy Rekomendacja K (rejestr zabezpieczeń);
 • umożliwić zaliczenie listów zastawnych do aktywów (odpowiednio pasywów) płynnych (w najnowszej wersji Bazylei III, obligacje zabezpieczone wymienione są jako składnik aktywów wysoko płynnych w LCR. Wyemitowane listy zastawne mogą być także zaliczone do miary NSFR jako dostępne finansowanie stabilne pod warunkiem, że spełniają wymagania definicji miary NSFR).

Nadzór sugeruje też wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących transferu nieruchomości z banku uniwersalnego do banku hipotecznego, mających:

 • ułatwić przenoszenie portfeli pomiędzy bankami;
 • uregulować kwestie tajemnicy bankowej w przypadku transferu hipotek między bankami w celu refinansowania listami zastawnymi (ustawa Prawo bankowe, ustawa o przetwarzaniu danych osobowych).

Należy też:

 • rozstrzygnąć kwestie podatkowe – kwestię możliwości rozliczenia obrotu wierzytelnościami z punktu widzenia kosztów i przychodów podatkowych; sposób traktowania rezerw na przejęte wierzytelności, gdy przestają być spłacane, jako kosztów uzyskania przychodów;
 • wprowadzić przepisy regulujące gromadzenie rezerw na zagrożone kredyty po sprzedaży portfela, ich brak uniemożliwia bankom hipotecznym pełnienie roli instytucji, które – skupując portfele wierzytelności hipotecznych – byłyby emitentem listów zastawnych dla banków matek lub grup;
 • wprowadzić przepisy regulujące współpracę między bankiem hipotecznym a bankiem matką; model biznesowy banków zyskałby na bliższej integracji procedur obu instytucji.

Uniwersalny języczek u wagi

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: