Horyzonty Bankowości 2015: LogoBank spełnia potrzeby klienta

BANK 2015/03

Możliwość otworzenia konta w 5 minut gwarantuje wzrost liczby klientów migrujących między bankami. Zmusza to instytucje finansowe do podnoszenia jakości swoich produktów i usług oraz oferowania coraz wygodniejszych rozwiązań dla klienta.

Możliwość otworzenia konta w 5 minut gwarantuje wzrost liczby klientów migrujących między bankami. Zmusza to instytucje finansowe do podnoszenia jakości swoich produktów i usług oraz oferowania coraz wygodniejszych rozwiązań dla klienta.

Krzysztof Krzos
Business Development and Sales Director, Softax

Piotr Martyniuk
kierownik projektu LogoBank w firmie Softax

Firma Softax, wykorzystując swoje ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze obsługi systemów bankowości elektronicznej, postanowiła stworzyć system najpełniej odpowiadający potrzebom klienta. Nadrzędnym celem i misją projektu było stworzenie najlepszego serwisu dla użytkownika. Takiego, który będzie intuicyjny, ergonomiczny, a przede wszystkim będzie wspierał klienta w realizacji jego finansowych potrzeb. Stworzony przez Softax system bankowości elektronicznej - LogoBank - stanowi kompletną odpowiedź na te potrzeby. Bazując na wynioczekach analiz, dotyczących wykorzystania poszczególnych funkcji, a także wiedzy i doświadczeniu specjalistów firmy Softax, zidentyfikowane zostały trzy główne potrzeby klientów. Są to: kontrola nad bieżącym i przyszłym stanem finansów w dowolnym czasie i miejscu, panowanie nad rozliczeniami oraz wsparcie finansowe.

Potrzeby te zostały przełożone na innowacyjne funkcje systemu:

  • prognozowanie przez system zmian salda konta w przyszłości;
  • przeglądanie na specjalnie zaprojektowanym ekranie stanu wszystkich dotychczas zleconych płatności, wraz z możliwością ich edycji oraz ponawiania;
  • analiza danych historycznych w celu wyszukania regularności rozliczeń - tzw. schematów rozliczeń;
  • funkcja podpowiedzi użytkownikowi o potrzebie zlecenia płatności w określonym terminie;
  • dynamiczne kierowanie ofert oszczędnościowych i kredytowych w zależności od stanu środków klienta lub jego nawyków płatniczych, czyli rzeczywistych potrzeb, a nie decyzji banku dotyczących kampanii sprzedażowych.

Przełomowym rozwiązaniem jest możliwość wyszukania i uruchomienia wszystkiego za pomocą jednego pola edycyjnego. Wyszukiwanie odbywa się po zapisanych w systemie wszystkich cechach obiektu, np. data, kwota, każdy tekst znajdujący się w kontekście danego obiektu czy operacji. System LogoBank zmienia całkowicie spojrzenie na sposób wykonywania operacji. Standardowe drzewo opcji zostało zastąpione jednym polem Wyszukaj/Wykonaj. Wpisanie ciągu znaków powoduje odnalezienie obiektu lub operacji i zaproponowanie akcji do wykonania.

Funkcjonalność obszaru akcji bankowości internetowej i mobilnej można zamknąć w jednym polu!

Innowacyjną funkcją jest przewidywanie przyszłych transakcji, przyszłego stanu środków oraz budowanie budżetów i późniejsze nakładanie budżetu na historię. System LogoBank na podstawie analizy historii wychodzi w przyszłość, przewidując operacje do wykonania. Co więcej, nie jest to jedynie przypomnienie, ale także przygotowanie przelewu, który powinien być wykonany.

bank.2015.03.foto.083.550xZupełnie nowym i niezwykle ułatwiającym pracę rozwiązaniem jest funkcja wielokontekstowego działania serwisu. Klient może pracować nad wieloma operacjami. Ma możliwość zatrzymania i zapamiętania dowolnego kroku. Idea ta realizuje się w koszyku przelewów. Stworzenie przelewu wymaga podania kilku danych. Czasem użytkownik potrzebuje zatrzymać się, aby pobrać z zewnętrznego źródła daną informację, np. numer konta lub faktury. Dostępny w systemie LogoBank koszyk przelewów daje możliwość przechowania nieprzygotowanych w pełni przelewów, dzięki czemu wysiłek włożony przez użytkownika nie jest tracony. Koszyk przelewów jest dostępny z wielu miejsc systemu, co sprawia, że operacje oczekujące na uzupełnienie i zlecenie są dobrze widoczne.

Innowacyjne funkcje nie są jedyną drogą wykonania operacji w systemie. System LogoBank nie wymusza na kliencie zmiany podejścia do korzystania z serwisu bankowego. Oferuje pomoc, podpowiedzi i ułatwienia, ale daje możliwość korzystania z serwisu w sposób, do którego klient jest przyzwyczajony w innych serwisach.

bank.2015.03.foto.082.a.400xPodstawowym sposobem przekazywania informacji w systemie LogoBank jest grafika oraz skojarzeniowa prezentacja treści. W tradycyjnych serwisach użytkownik jest zasypywany dużą ilością nieistotnych w danym momencie informacji. W LogoBank dana informacja jest przekazywana jedynie wtedy, gdy klient jej potrzebuje. To samo dotyczy wiadomości o charakterze marketingowym. Przekaz marketingowy w formie wiadomości przesyłanych przez bankowość internetową jest wyświetlany przez zaledwie 2 proc. logujących się użytkowników. Odpowiedzią na tak niską skuteczność tradycyjnych form marketingu w bankowości elektronicznej jest zastosowanie w systemie Logo- Bank kontekstowego podejścia do sprzedaży produktów i usług bankowych. System na podstawie aktualnego stanu środków klienta oraz jego zachowań płatniczych, proponuje możliwość skorzystania z oferty najlepiej odpowiadającej aktualnym jego potrzebom.

Ergonomia rozwiązania wykorzystuje elementy wizualne i manualne, które niezwykle ułatwiają pracę z systemem. Do takich elementów należą m.in. aktywne pola zawierające zmieniające się formy wizualizacji, animacje, dynamiczne widgety, aktywne strony udostępniające aktywne formy podpowiedzi, a także wizualizacja informacji prezentowanych dotychczas tabelarycznie. Jednym z przykładów jest kalendarz posiadający kontekst 3 miesięcy.

System LogoBank został dostosowany do pracy z ekranami dotykowymi. Wykorzystuje mechanizmy one click, aby umożliwić jak najefektywniejsze spełnienie oczekiwanych potrzeb użytkownika.

Dotychczasowe doświadczenie firmy Softax w zakresie zastępowania istniejących systemów bankowości elektronicznej pozwala zaoferować, wraz z systemem LogoBank, pełne rozwiązanie umożliwiające migrację użytkowników dotychczasowego systemu do systemu LogoBank. Wdrożenie systemu LogoBank sprawi, że instytucja bankowa wykona wielowymiarowy krok naprzód - począwszy od podniesienia jakości obsługi klientów i ich satysfakcji ze współpracy z bankiem, przez zwiększenie sprzedaży produktów dostosowanych do potrzeb klienta, po umocnienie wizerunku marki banku jako instytucji innowacyjnej oraz zaawansowanej technologicznie.

 

Udostpnij artyku: