Horyzonty Bankowości 2015: O interchange bez emocji

BANK 2015/03

Nie znamy jeszcze skutków ostatniej obniżki opłaty interchange. Nie można jednak zapominać, że na wielkość obrotu bezgotówkowego wpływają także inne czynniki.

Nie znamy jeszcze skutków ostatniej obniżki opłaty interchange. Nie można jednak zapominać, że na wielkość obrotu bezgotówkowego wpływają także inne czynniki.

Krzysztof Maciejewski

Obniżanie na ekranie Opłata interchange – należność pobierana przez bank wydający kartę płatniczą (emitent) od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty. Posiadacz karty dokonuje płatności kartą płatniczą u akceptanta, tym samym obciążając swój rachunek bankowy (w przypadku kart debetowych) lub zaciągając kredyt u emitenta (w przypadku kart kredytowych). Emitent przekazuje agentowi rozliczeniowemu kwotę płatności, przy czym pomniejsza ją o opłatę interchange. Z kolei agent rozliczeniowy przelewa akceptantowi kwotę transakcji pomniejszoną o opłatę akceptanta, która składa się z opłaty interchange, opłaty assessment (przekazywanej do organizacji płatniczej) i marży agenta rozliczeniowego. 29 stycznia 2015 r. miała miejsce kolejna obniżka opłaty interchange. Wszystkich, którzy podpisali nowe umowy z operatorami terminali, zaczęła obowiązywać niższa stawka: 0,3 proc. dla kart kredytowych i zaledwie 0,2 proc. dla debetowych. Zmiany stawek od 29 stycznia to już trzecia obniżka w ostatnich dwóch latach. Na początku 2013 r. zarówno Visa, jak i MasterCard podjęły decyzje o obniżeniu stawek wybranych produktów kartowych o kilkadziesiąt punktów bazowych. W lipcu 2014 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o usługach płatniczych – obniżyła interchange do poziomu 0,5 proc. dla wszystkich produktów kartowych systemów czterostronnych wystawionych w Polsce

Pod koniec marca Narodowy Bank Polski przedstawi na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego najnowszy raport dotyczący skutków obniżenia opłaty interchange. Wiadomo już dziś, że powiększyła się sieć akceptacji. Jak bardzo? – Liczba terminali POS wzrosła w ciągu ostatniego roku o ok. 20 proc. Weryfikujemy jeszcze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: