Horyzonty Bankowości 2015: Strategia banków po roku 2015 wypadkową unijnych regulacji?

BANK 2015/07-08

Do takich konkluzji można było dojść słuchając wybitnych ekspertów bankowych, analizujących przewidywane modele funkcjonowania instytucji finansowych podczas II sesji II Forum Strategii Bankowych, zatytułowanej: "Polityczne i regulacyjne determinanty strategii banków po roku 2015".

Stanisław Brzeg-Wieluński

Dr hab. Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A. zauważył, że obecna sytuacja europejskich banków jest efektem polityki monetarnej i gospodarczej krajów UE. Dołożyła się do tego negatywnie amerykańska ekspansywna polityka akcji kredytowej, opartej na domniemanym zabezpieczeniu banków przez agendy rządowe, co działo się także w Europie. W konsekwencji wyhodowano bańkę na rynku kredytów hipotecznych i samym rynku kapitałowym. Globalny kryzys dowiódł, że standardy bankowe okazały się zbyt słabe, a kapitały mające pokrywać ryzyko były niedostateczne. Dotyczyło to zwłaszcza płynności. Okazało się przy tym, że zarządzanie ryzykiem jest bardziej kompleksowe niż oczekiwano. Banki postawiły więc na arbitraż regulacyjny, a państwa uznały, że instytucje te ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: