Horyzonty Bankowości 2015: Straty oczekiwane – co na to komitet bazylejski?

BANK 2015/03

Na początku lutego Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował dokument konsultacyjny w zakresie ujmowania przez banki strat oczekiwanych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 9 - Instrumenty Finansowe (MSSF 9). Dokument jest wyrazem wysokich oczekiwań, jakie instytucje nadzorcze stawiają wobec banków odnośnie wdrożenia i zarządzania modelami strat oczekiwanych na potrzeby raportowania finansowego.

Marcin Podsiadły
dyrektor w dziale audytu
instytucji finansowych
w KPMG w Polsce

Straty poniesione to nie wszystko MSSF 9, mający obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., wprowadza rewolucję w sposobie ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w stosunku do stosowanego dziś MSR 39. Zastępuje on dotychczasową koncepcję strat poniesionych koncepcją strat oczekiwanych – do rozpoznania już od momentu początkowego ujęcia ekspozycji kredytowych.

Zgodnie z wymogami nowego standardu, należności kredytowe klasyfikowane będą do jednej z dwóch kategorii. Z kolei od klasyfikacji tej zależeć będzie sposób wyznaczania i wysokość odpisów z tytułu strat kredytowych:

  • Kategoria pierwsza – odpisy w wysokości strat oczekiwanych na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: