Horyzonty Bankowości 2015: W kierunku niższego interchange

BANK 2015/03

Najważniejszym elementem unijnych regulacji rynku płatniczego jest redukcja prowizji od transakcji bezgotówkowych. Jednak tam, gdzie drwa rąbią, to i wióry lecą.

Najważniejszym elementem unijnych regulacji rynku płatniczego jest redukcja prowizji od transakcji bezgotówkowych. Jednak tam, gdzie drwa rąbią, to i wióry lecą.

Jacek Uryniuk

Dyskusja o konieczności uregulowania europejskiego rynku kartowego trwa przynajmniej od 2008 r. To właśnie wtedy, po wyłożeniu miliardów euro na ratowanie wielu banków przed bankructwem, unijni urzędnicy zwrócili uwagę na zasady obowiązujące w finansowym świecie. Narodziło się przekonanie, że obsługa transakcji płatniczych kartami odbywa się praktycznie bezkosztowo. Nie ma więc powodów, by były one obarczone wysokimi prowizjami na rzecz banków – wydawców kart. Najnowsza regulacja znajduje się w rozporządzeniu, którego ostatecznego kształtu jeszcze nie znamy, bo musi je zaakceptować Parlament Europejski. Można jednak założyć, że większość zawartych w nim zasad nie ulegnie już zasadniczej zmianie.

Wysokość stawki

Rozporządzenie niesie dla wydawców i użytkowników kart wiele istotnych konsekwencji. Najważniejsze wiążą się oczywiście z maksymalnymi stawkami interchange. To prowizja, jaką właściciele sklepów za pośrednictwem agentów rozliczeniowych odprowadzają do banków z tytułu przyjętych płatności kartami. Stawki interchange, jakie mają zostać wprowadzone w całej Unii Europejskiej, to 0,2 proc. i 0,3 proc. dla transakcji kartami debetowymi i kredytowymi. Ważne, że w transakcjach krajowych dla debetówek można będzie stosować tzw. średnią ważoną. To oznacza, że organizacje płatnicze i banki będą mogły oferować karty z wyższą interchange niż 0,2 proc. pod warunkiem, że na innych ją obniżą. Średnia ważona będzie mogła obowiązywać przez 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia. Po tym okresie stawki 0,2 proc. nie będzie można już ważyć. Poszczególne kraje będą natomiast mogły zdecydować o wprowadzeniu na swoim rynku stawki kwotowej interchange, która nie będzie mogła być wyższa niż równowartość 5 eurocentów dla pojedynczej transakcji.

Zdecydują sprzedawcy

Kolejny ważny zapis, jaki znalazł się w rozporządzeniu, pozwala właścicielom punktów handlowo- -usługowych decydować, czy chcą przyjmować płatności wszystkim kartami danej organizacji, czy tylko tymi o niższej stawce interchange. Zakładając, że instytucje kartowe ustalą stawki na maksymalnych limitach, taki zapis może zostać odczytany jako cios wprost w karty kredytowe. Detaliści będą mogli przyjmować płatności debetówkami MasterCard i Visa, a odmawiać akceptacji kredytówek. To duża zmiana, bo dziś mogą jedynie zdecydować o tym, kartami jakiej organizacji można u nich płacić. Jeżeli zdecydują się na przyjmowanie płatności plastikami z logo danej firmy, muszą akceptować je wszystkie, niezależnie od tego, z jakimi kosztami to się wiąże.

Choć handlowcy będą mogli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: