HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016: Dokąd zmierza współczesna bankowość?

BANK 2016/07-08

Pośród licznych paneli poświęconych konkretnym wyzwaniom dla polskiej bankowości, podczas tegorocznej edycji Horyzontów Bankowości nie mogło zabraknąć poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania. Jakie wnioski wyciągnął sektor finansowy z kryzysu? Dlaczego powstające obecnie prawo tak często nie uwzględnia oczekiwań bankowców - i co zrobić, by pomiędzy bankami i administracją publiczną zapanowała pełna synergia? I wreszcie pytanie najistotniejsze - dokąd zmierza współczesna bankowość?

Pośród licznych paneli poświęconych konkretnym wyzwaniom dla polskiej bankowości, podczas tegorocznej edycji Horyzontów Bankowości nie mogło zabraknąć poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania. Jakie wnioski wyciągnął sektor finansowy z kryzysu? Dlaczego powstające obecnie prawo tak często nie uwzględnia oczekiwań bankowców - i co zrobić, by pomiędzy bankami i administracją publiczną zapanowała pełna synergia? I wreszcie pytanie najistotniejsze - dokąd zmierza współczesna bankowość?

Stanisław Brzeg-Wieluński
Karol Jerzy Mórawski

Krzysztof Pietraszkiewicz

Kwestie te omawiane były podczas wieńczącej cały dzień obrad debaty eksperckiej, zatytułowanej „Bankowość wobec wyzwań rozwojowych”. O randze tej części Horyzontów Bankowości świadczy to, że roli moderatora podjął się prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz. W panelu wystąpili: Iwona Kozera – ekspertka EY, Przemysław Bryksa – zastępca dyrektora Biura do Spraw Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP, prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński – członek zarządu NBP, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr Paul Dembinski – profesor Uniwersytetu we Fryburgu oraz współtwórca międzynarodowego konkursu „Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove”.

Iwona Kozera

Rozpoczynając debatę, prezes ZBP przypomniał o pewnym osobliwym jubileuszu, który będziemy obchodzić już za rok. W roku 2007 rozpoczął się bowiem światowy kryzys gospodarczy. Nawet i dziś ekonomiści wciąż spierają się, czy o globalnym spowolnieniu można już mówić w czasie przeszłym. Jakie piętno ów niełatwy czas odcisnął na światowym sektorze bankowym poza finansowym wsparciem dla banków z jednej strony a podwyższaniem wymogów z drugiej? Zdaniem prof. Paula Dembinskiego kluczowe znaczenie ma dostrzeżenie wzajemnych korelacji pomiędzy różnymi segmentami rynku. – W momencie kryzysu ujawniło się, że poszczególne podsektory rynku finansowego są tak ze sobą powiązane, że trudno mówić o jednym, nie dotykając drugiego – zauważył. Recesja przyczyniła się również do zdiagnozowania zjawiska określanego potocznie jako „banks too big to fail”. – Identyfikacja przez Radę Stabilności Finansowej banków o znaczeniu systemowym wydaje się bardzo istotnym pociągnięciem. Jak na razie to posunięcie nie przyniosło wymiernych skutków w sferze regulacyjnej, niemniej za przełom można uważać ustalenie, że w działalności finansowej niektóre podmioty mają znaczenie szczególne – i że banki te pełnią nie tylko funkcję czysto biznesową, ale również strukturyzują funkcjonowanie całego rynku finansowego – ocenił prof. Paul Dembinski. Za pozytywny efekt kryzysu można uznać również konsolidację sektora bankowego; dziś pułap kapitałów własnych banków pozwala oceniać je jako instytucje niepomiernie bardziej wiarygodne aniżeli przed kryzysem.

Przemysław Bryksa

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: