Horyzonty Bankowości: Rozmowa z Prezesem Deutsche Banku, dr hab. Krzysztofem Kalickim

Aktualności / Multimedia

Polska już nie jest tak atrakcyjna dla sektora bankowego – jak jeszcze kilka lat temu Dominacja państwa w sektorze bankowym nie jest bezpieczna dla kraju Średnia stopa zwrotu z aktywów dla działających w Polsce banków spadła prawdopodobnie poniżej 6 procent – powiedział w wywiadzie dla aleBank.pl Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche Bank Polska SA.

Polska już nie jest tak atrakcyjna dla sektora bankowego – jak jeszcze kilka lat temu Dominacja państwa w sektorze bankowym nie jest bezpieczna dla kraju Średnia stopa zwrotu z aktywów dla działających w Polsce banków spadła prawdopodobnie poniżej 6 procent – powiedział w wywiadzie dla aleBank.pl Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche Bank Polska SA.

Jego zdaniem powodem tej sytuacji są obciążenia banków kosztami nowych regulacji, nowymi podatkami i rosnącymi wpłatami do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na pokrycie strat instytucji nie-bankowych.

Lawina nowych obowiązków i niepewność

Jednocześnie rynek bankowy jest przeregulowany, i to nie tylko w konsekwencji wdrażania  przepisów unijnych, ale także w wyniku wprowadzanych lub zapowiadanych przez polskie władze nowych rozwiązań. Chodzi tu m.in. o różne obowiązki sektora bankowego związane z tzw. split payment w odniesieniu do VAT, czy też o najnowszym pomyśle zobowiązania banków do codziennego przekazywania organom skarbowym informacji o obrotach na rachunkach poszczególnych przedsiębiorców. Dodatkowym czynnikiem, który niepokoi bankowców, jest niepewność co do tego, w jaki sposób polskie władze zdecydują się rozwiązać problem kredytów frankowych? I jak kosztowne dla sektora bankowego będzie to rozwiązanie?

Inwestorzy zagraniczni są rozczarowani

Ta niepewność zniechęca też niektórych zagranicznych inwestorów. – Chociaż z drugiej strony sytuacja makroekonomiczna powinna sprzyjać sektorowi bankowemu w Polsce – zauważa prezes Deutsche Bank Polska SA. Przyznaje również, że niektóre banki, takie jak Pekao SA czy BZ WBK SA były „perełkami” w portfelach ich zagranicznych właścicieli. Jednak na decyzje o sprzedaży tych „perełek” w Polsce wpłynęły także problemy banków macierzystych.

Polska powinna zmienić swoje podejście

Część inwestorów zagranicznych nie wycofuje się całkowicie z Polski, pozostawiając przyczółki biznesowe, które w przyszłości pozwolą powrócić do szerszej działalności bankowej w naszym kraju. Ale – jak dodaje Krzysztof Kalicki – sama Polska powinna zmienić swoje podejście do sektora bankowego.

– Nie zakładać, że z banków można wyciągać pieniądze, bo one tam są. I pamiętać, że to nie są pieniądze banków, ale ich klientów. Przestać także wierzyć w to, że banki mogą wszystkie koszty „połknąć” i nic im nie będzie podkreśla prezes Deutsche Bank Polska SA. Stąd niektórzy inwestorzy zagraniczni, widząc tę sytuację, ograniczają swoją obecność w Polsce, czy też wręcz wychodzą całkowicie z naszego sektora bankowego. Kolejny czynnik, który może zniechęcać zagranicznych inwestorów do rozwijania biznesu bankowego w Polsce, to konieczność sprostania wyzwaniom technologicznym i regulacyjnym, co z kolei wymaga dużych nakładów finansowych.

Zagraniczne banki wolą Azję od Polski?

Być może część zagranicznych właścicieli banków, widząc pogarszające się warunki działania w Polsce zastanawia się, czy warto inwestować na wymaganym poziomie? Czy raczej się wycofać i przenieść swoją działalność w inne rejony świata, do krajów wyżej rozwiniętych, bogatszych. Albo do państw azjatyckich, gdzie rentowność jest dużo wyższa niż w Europie Środkowo-Wschodniej.– Wynika to z tego, że w tamtych państwach skala biznesu jest większa, żyje tam więcej ludzi, jest więcej znacznie zamożniejszych niż w Polsce firm. My jesteśmy krajem w większości małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje Krzysztof Kalicki.

Dalsza repolonizacja banków jest możliwa

Na pytanie, czy znajdą się nabywcy na działające w kraju banki w sytuacji, w której polskie instytucje finansowe kontrolowane przez państwo przejęły połowę sektora bankowego i wydaje się, że nie będą mogły już powiększać swojego portfela –rozmówca aleBank.pl odpowiada, że jak zwykle najważniejsza jest relacja ceny do wartości aktywów. Jego zdaniem są banki w Polsce, które mają szansę rosnąć, zwiększać swoje aktywa i mają zdolność do bardziej efektywnego wykorzystania tych aktywów.Prezes Deutsche Bank Polska SA zauważa także, że Pekao SA, Alior Bank SA i część BPH SA zostały zrepolonizowane, ale być może skala tego procesu może być jeszcze większa. I będą kolejne przejęcia w ramach  procesu repolonizacji, co doprowadzi do ograniczenia liczby działających w kraju banków.Jednak w jego opinii nie będzie to korzystny proces dla Polski. Jak zaznacza – tylko ostra konkurencja będzie zmuszała banki do stawiania na wysoką jakość obsługi klientów.

Repolonizacja – tak, nacjonalizacja – nie

– Nie możemy dopuścić do oligopolu – stanowczo stwierdza Krzysztof Kalicki. I nie możemy dopuścić do sytuacji, w której czynniki pozarynkowe, czyli wpływy polityczne w instytucjach finansowych mogłyby naruszać integralność tych banków i profesjonalizm podejmowanych decyzji.– To może na dłuższą metę przynieść krajowi zagrożenie w odniesieniu do tych kredytów, które będą udzielane w jakimś innym trybie niż tryb czysto bankowy, rynkowy, profesjonalny – komentuje prezes Deutsche Bank Polska SA.I przypomina przykłady krajów, w których sektor bankowy był w znacznym stopniu kontrolowany przez państwo. Mówi o Francji, gdzie po nacjonalizacji banków szybko podjęto decyzję o ich prywatyzacji. Zwraca też uwagę, że istnieje wiele innych przykładów, które pokazują, że państwo nie jest najlepszym właścicielem w sektorze bankowym, ponieważ kryteria polityczne są różne od kryteriów ekonomicznych.– Bank musi działać z perspektywą długoterminową kilkunastu lat, a politycy działają z perspektywą 4 lat, od wyborów do wyborów i to powoduje, że wywierają i mogą chcieć wywierać wpływ na decyzje instytucji finansowych – wyjaśnia Krzysztof Kalicki.

Prywatyzacja poprzez giełdę

Jednak idea repolonizacji sektora bankowego nie jest pozbawiona sensu. Sytuacja, w której banki są bardziej zorientowane na kraj macierzysty niż na konkurencję międzynarodową ma swoje zalety. Zdaniem rozmówcy aleBank.pl – sposobem na repolonizację sektora bankowego, bez nacjonalizacji, jest prywatyzacja banków  polegająca na sprzedaży posiadanych przez państwo akcji banków inwestorom krajowym, poprzez polską giełdę.– Wtedy inwestorzy krajowi stanowiliby bufor pomiędzy decyzjami politycznymi a decyzjami czysto ekonomicznymi – konkluduje Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska SA.Pełny wywiad dostępny na kanale youtube

Robert Lidke

Udostępnij artykuł: