Horyzonty Bankowości 2019: Dobre prognozy bankowców

BANK 2019/03

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze, na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie „Monitor Bankowy”. Badanie w placówkach bankowych było zainicjowane z początkiem 1993 r. Od tego czasu realizowane jest co miesiąc i ma charakter panelowy. Wywiady są przeprowadzane z grupą menedżerów bankowych reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju.

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze, na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie „Monitor Bankowy”. Badanie w placówkach bankowych było zainicjowane z początkiem 1993 r. Od tego czasu realizowane jest co miesiąc i ma charakter panelowy. Wywiady są przeprowadzane z grupą menedżerów bankowych reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju.

W lutym Index PENGAB odnotował wartość 25,6 pkt., i w skali miesięcznej wzrósł o 1,3 pkt., a w porównaniu do wyniku sprzed roku jest wyższy o 3,3 pkt. (wyk. 1) Według Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa ZBP: – Luty nie przyniósł istotnych zmian w zakresie głównego wskaźnika koniunktury bankowej, a poziom indeksu ­PENGAB od wielu miesięcy utrzymuje się w podobnym ponad 20-punktowym przedziale. Na uwagę zasługuje konsekwentny wzrost indeksu prognostycznego. W prognozach szczegółowych warto zwrócić uwagę na stosunkowo duży spadek o 16 pkt. oceny kredytów mieszkaniowych oraz 18 pkt. spadek oceny depozytów bieżących gospodarstw domowych. Wciąż nisko oceniane są wskaźniki makroekonomiczne gospodarki, które w porównaniu do analizy sprzed 12 miesięcy charakteryzują się oceną o przeszło 20 punktów niższą. Jak wskazuje dr Marcin Idzik z TNS Kantar: – Indeks ocen utrzymał podobny poziom do notowanego przed miesiącem i wynosi 20,6 pkt., jednak indeks prognostyczny wzrósł o 3,1 pkt., wynosząc obecnie 30,6 pkt. U ujęciu miesięcznym spadła znacząco aktywność klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, a także depozytów bieżących przedsiębiorstw. Odnotowano wyraźny wzrost indeksów prognostycznych dla kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Nieznacznie poprawiła się prognoza sytuacji ekonomicznej kraju, pogorszyła się jednak prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Gospodarstwa domowe

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł w porównaniu do styczniowej analizy o 9 pkt. (wyk.2). Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych jest niższe o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych jest niższe o 16 pkt., natomiast w porównaniu do badania sprzed roku wskaźnik ten obniżył się o 14 pkt. Z drugiej strony saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych jest wyższe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: