Horyzonty Bankowości 2019: Oddam dane w dobre ręce

BANK 2019/03

Obowiązująca dotychczas unijna dyrektywa PSD okazała się niewystarczająca w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie. Postępująca digitalizacja usług wymusiła kolejne, niezbędne zmiany, których skuteczność w dużej mierze uzależniona będzie od otwartości tradycyjnych instytucji finansowych na współpracę z fintechami. Czy banki są gotowe na udostępnienie danych swoich klientów?

Fot. bluebay2014/stock.adobe.com

Obowiązująca dotychczas unijna dyrektywa PSD okazała się niewystarczająca w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie. Postępująca digitalizacja usług wymusiła kolejne, niezbędne zmiany, których skuteczność w dużej mierze uzależniona będzie od otwartości tradycyjnych instytucji finansowych na współpracę z fintechami. Czy banki są gotowe na udostępnienie danych swoich klientów?

Przed fintechami rysuje się świetlana przyszłość, a wszystko za sprawą PSD2, czyli dyrektywy unijnej Payment Service Directive 2, regulującej rynek płatności detalicznych. To właśnie dzięki niej już w 2019 r. firmy technologiczne działające w sektorze finansów będą mogły realizować zlecenia płatnicze swoich klientów, mając dostęp do ich rachunków bankowych. Ustawa PSD2 obowiązuje w Polsce już od 13 stycznia 2018 r. W pełni wdrożona zostanie jednak dopiero we wrześniu 2019 r., kiedy to banki zobowiązane są udostępnić podmiotom zewnętrznym API, umożliwiające wgląd w rachunki klientów, a także inicjowanie transakcji. Czynności te zarezerwowane są oczywiście tylko dla uprawnionych podmiotów, zwanych w dyrektywie TPP (Third Party Provider).

– Co wdrożenie PSD2 oznacza w praktyce? Przede wszystkim na rynku – obok instytucji realizujących transakcje płatnicze – pojawią się nowi usługodawcy, którzy będą mogli agregować informacje o stanie rachunków bankowych swoich klientów (AIS – Account Information Service), mając szybki i bezpośredni wgląd w ich sytuację finansową. TPP będą też uprawnieni do realizacji w imieniu klienta płatności z wykorzystaniem jego rachunku bankowego (PIS – Payment Initiation Service). W praktyce oznacza to, że podmioty o statusie TPP będą mogły – po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta – realizować płatność w określonej kwocie do określonego odbiorcy, a następnie raportować klientowi o jej realizacji – wyjaśnia Aleksandra Wodzisławska, prezes zarządu fintechu Aforti Exchange/Grupa AFORTI.

Czy nasze banki są gotowe do podzielić się wrażliwymi informacjami dotyczącymi rachunków z podmiotami trzecimi?

– Wchodząca w życie dyrektywa PSD2, jak każda regulacja, wymaga od banków dostosowania się w odpowiednim terminie. Bank Millennium przykłada szczególną uwagę do tego, by działać w zgodzie z obowiązującym prawem i regulacjami. Zarówno technicznie, jak i operacyjnie jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji nowych wymagań. Mamy przetestowane i wdrożone odpowiednie oprogramowanie oraz dedykowany sprzęt teleinformatyczny. Zastosowanie standardu Polish API wypracowanego przez sektor bankowy razem z ZBP w taki sposób, by zapewnić maksymalną ochronę wrażliwych danych naszych klientów, daje nam i klientom pewność, że dane te będą udostępniane w sposób kontrolowany i bezpieczny – przekonuje Adam Mańka, dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Banku Millennium.

W podobnym tonie wypowiada się Krzysztof Grzeszczuk, dyrektor ds. projektów bankowości cyfrowej Alior Banku.

– Od września 2019 r. będziemy zobowiązani do udzielania podmiotom trzecim (TPP – third party providers) określonych w dyrektywie informacji za zgodą klienta. W ramach przygotowań wdrożyliśmy platformę do zarządzania usługami API oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: