Horyzonty Bankowości 2019. Rekomendacje w zakresie etyki

Tylko u nas / Wydarzenia

Kształtowanie postaw etycznych to wyzwanie nie tylko dla sektora bankowego, ale właśnie od pracowników instytucji finansowych oczekuje się zachowań etycznych na najwyższym poziomie. Aby wesprzeć banki w tym zakresie, Związek Banków Polskich opublikował „Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy ZBP w zakresie kształtowania kultury etycznej w bankach”.

Horyzonty Bankowości 2019
Horyzonty Bankowości 2019 Fot. Karol Zapała

Kształtowanie postaw etycznych to wyzwanie nie tylko dla sektora bankowego, ale właśnie od pracowników instytucji finansowych oczekuje się zachowań etycznych na najwyższym poziomie. Aby wesprzeć banki w tym zakresie, Związek Banków Polskich opublikował „Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy ZBP w zakresie kształtowania kultury etycznej w bankach”.

Kształtowanie postaw etycznych to wyzwanie nie tylko dla sektora bankowego, ale właśnie od pracowników instytucji finansowych oczekuje się zachowań etycznych na najwyższym poziomie #banki #etyka #HoryzontyBANKowości #NajbliżejFinansów

Prezentacja założeń Rekomendacji odbyła się podczas Horyzontów Bankowości, gdzie jedna z sesji poświęcona była etyce w finansach.– Nie wszystkie banki działające w Polsce mają możliwość korzystania z doświadczeń i know-how największych instytucji finansowych w Europie, dlatego zdecydowaliśmy się przygotować dokument, który byłby uniwersalny dla całego środowiska – mówiła Marta Jedlińska z Komisji Etyki Bankowej przy ZBP. – Nie chcemy aby Rekomendacja była statyczna, ale zależy nam, by ją aktualizować o nowe ciekawe przykłady, które pojawiają się w codziennej działalności bankowej.Czytaj także: Czego potrzebuje współczesny klient?

Etyka i dobre praktyki

Rekomendacja zawiera kluczowe elementy budowania kultury etycznej w banku, a także czynniki warunkujące efektywność szkoleń etycznych. Znaczącą część dokumentu stanowią załączniki, które zawierają przykłady dobrych praktyk oraz kazusy etyczne.– 17 zaprezentowanych przykładów pochodzi z praktyki banków i dobraliśmy je według różnorodności zdarzeń, z jakimi spotykają się ich pracownicy – podkreśliła Marta Jedlińska. – Przykładowych kazusów jest z kolei 41, a każdy z nich zawiera opis sytuacji, stanowisko Komisji Etyki Bankowej, a także podstawę rekomendacji postępowania wynikającą z konkretnego punktu Kodeksu Dobrych Praktyk.Rekomendacja – podobnie, jak ramowy program szkolenia z zakresu etyki – została bowiem opracowana w oparciu o treść Kodeksu Etyki Bankowej, którego elementem jest właśnie Kodeks Dobrych Praktyk. Natomiast Kodeks Etyki Bankowej stanowi zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków, które odnoszą się do samych instytucji, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki realizują swoje zadania.Czytaj także: Horyzonty Bankowości 2019. Czy nadchodzi czas egoistów?

Kultury nie da się zadekretować

Jak podkreśliła Marta Jedlińska, powodzenie programu budowy kultury etycznej zależy od wsparcia najwyższej kadry menedżerskiej banku, a także od wyznaczenia konkretnej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kwestiami etycznymi i jej usytuowanie w organizacji.– Pamiętać jednak należy, że kultury etycznej nie da się „zadekretować” uchwałą zarządu czy rady nadzorczej, a same szkolenia – przeprowadzone i zaliczone testem – również nie będą miały znaczenia dla działalności banku, jeśli w efekcie nikt nie będzie przestrzegał zaleceń – podsumowała Marta Jedlińska. – Kulturę etyczną buduje się bowiem latami i stanowi ona sumę codziennych zachowań zarówno władz banku, jak i jego pracowników.Czytaj także: Horyzonty Bankowości 2019. Dokąd zmierza świat banków i bankowości?Treść „Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy ZBP w zakresie kształtowania kultury etycznej w bankach” opublikowana została na stronach Związku Banków Polskich, jednak załączniki dostępne są tylko dla członków ZBP.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: