Horyzonty Bankowości 2019: Sharing economy – alternatywa czy szansa dla banków?

BANK 2019/03

Fot. Paolese/stock.adobe.com

Przedsięwzięcia typu sharing economy, czyli gospodarki współdzielenia, są to byty organizacyjno-prawne lub nieformalne, zorganizowane przez grupę osób, które świadczą wzajemne usługi lub odsprzedają używane towary po niskich cenach. Są to przedsięwzięcia non profit i mają charakter samopomocy. Różne są też nazwy używane w publikacjach, np. sharing economy, peer economy, access economy, collaborative consumption.

dr hab. Piotr Masiukiewicz
prof. SGH
Instytut Zarządzania Wartością SGH
prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii

W komunikacie Komisji Europejskiej A European agenda for the collaborative economy, pojęcie gospodarki współdzielenia odniesiono do modeli biznesowych, których aktywność jest wspierana przez współpracujące platformy tworzące otwartą przestrzeń rynkową dla okresowego korzystania z dóbr lub usług podmiotów prywatnych. Transakcje tego rodzaju co do zasady nie niosą za sobą zmiany własności, uwypuklono natomiast znaczenie dostępu do zasobu jako substytutu jego własności.

Gospodarka współdzielenia opiera się nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale także na etycznych, takich jak empatia i pomoc bliźniemu, oszczędzanie środowiska, poszanowanie pracy wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: