Horyzonty Bankowości 2019: Wciąż dobrze, ale czy już po drugiej stronie tęczy?

BANK 2019/03

Nasi bankowcy są wciąż dobrej myśli. Mimo spodziewanego spowolnienia gospodarki światowej, Polska będzie miała się całkiem nieźle. Dobra kondycja ekonomiczna przełoży się na dobre wyniki całego sektora bankowego w naszym kraju. Ale nie obejdzie się bez nowych turbulencji.

Fot. Vlastimil Šesták/stock.adobe.com

Nasi bankowcy są wciąż dobrej myśli. Mimo spodziewanego spowolnienia gospodarki światowej, Polska będzie miała się całkiem nieźle. Dobra kondycja ekonomiczna przełoży się na dobre wyniki całego sektora bankowego w naszym kraju. Ale nie obejdzie się bez nowych turbulencji.

„Perspektywa sektora bankowego w Polsce jest stabilna, odzwierciedla dobrą kondycję finansową banków, ich silne kapitały oraz dobrą płynność opartą na depozytach krajowych klientów” – poinformowała agencja ratingowa Fitch w raporcie o bankach z regionu centralnej i wschodniej Europy (CEE).

Z najnowszych danych Fitcha wynika, że szacowane obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w 2019 r. odbije się na akcji kredytowej banków, spowalniając jej wzrost i powodując niewielki wzrost obciążeń z tytułu utraty wartości kredytów.

Agencja Fitch ocenia, że polski sektor bankowy podlega teraz poważnym zmianom strukturalnym, wskazując na wzrost poziomu koncentracji i udziału krajowego kapitału. Eksperci agencji spodziewają się, że ten trend będzie kontynuowany, co pozytywnie wpłynie na rentowność całego sektora poprzez niższe koszty i nieznacznie słabszą presję na konkurencyjność.

Agencja oczekuje, że wyniki finansowe banków pozostaną w 2019 r. dobre, lecz jakość aktywów może się nieznacznie pogorszyć. Ryzyko to w ocenie Fitch jest jednak ograniczone z uwagi na niskie ekspozycje banków na niestabilne sektory.

Ważna i dobra zmiana

Analitycy agencji ratingowej Moody’s w swoim najnowszym raporcie opublikowanym na początku lutego 2019 r. pozytywnie ocenili podwyższenie od stycznia br. bufora zabezpieczającego dla banków w Polsce. To wynik unijnych zaleceń Komitetu Stabilności Finansowej, który podniósł od stycznia tego roku wysokość bufora zabezpieczającego dla banków z 1,875% do 2,5% aktywów ważonych ryzykiem. „Wyższy bufor kapitałowy to dobra wiadomość dla wierzycieli polskich banków, ponieważ wzmocni on odporność tych instytucji na potencjalne zawirowania, zwiększając możliwości absorbowania strat” – wskazali analitycy Moody’s, dodając, że ich zdaniem w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy większość polskich banków utrzyma wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych, co pozwoli im na wzrost akcji kredytowej i wypłatę dywidend. Agencja Moody’s podała w raporcie, że bufor kapitałowy dla banków w Polsce wynosi: 5,75–6,5% aktywów ważonych ryzykiem i jest wyższy od średniej europejskiej, która waha się od 3 do 4%. Autorzy raportu zwrócili uwagę na to, że w Polsce do tej pory nie stosuje się bufora antycyklicznego, który obowiązuje obecnie w dwóch innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Bufor antycykliczny ma zapobiegać nadmiernemu akumulowaniu przez banki ryzyka kredytowego w okresie koniunktury gospodarczej. W opinii Moody’s brak tego zabezpieczenia w Polsce wynika z umiarkowanej dynamiki akcji kredytowej i wzrostu cen nieruchomości oraz relatywnie stabilnemu w relacji do PKB zadłużeniu sektora prywatnego.

Solidnie i rzetelnie

Wcześniej Moody’s Investors Service podtrzymał stabilną perspektywę dla polskiego sektora bankowego. W przekonaniu analityków agencji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: