Horyzonty Bankowości 2022 – SAP Polska | Zrównoważone raportowanie ESG jeszcze nigdy nie było tak proste. I tak istotne

BANK 2022/06

„Teraz albo nigdy”, tak o konieczności niezwłocznego powstrzymania globalnego ocieplenia, powiedział Jim Skea, jeden z twórców raportu IPCC, najważniejszej w środowisku naukowym publikacji na temat zmiany klimatu. Autorzy raportu są przekonani, że jeśli natychmiast nie ograniczymy globalnej emisji gazów cieplarnianych, świat jaki znamy przestanie istnieć. Apelują do rządów i przedstawicieli biznesu, by ci działali szybko i skutecznie, póki nie jest za późno.

„Teraz albo nigdy”, tak o konieczności niezwłocznego powstrzymania globalnego ocieplenia, powiedział Jim Skea, jeden z twórców raportu IPCC, najważniejszej w środowisku naukowym publikacji na temat zmiany klimatu. Autorzy raportu są przekonani, że jeśli natychmiast nie ograniczymy globalnej emisji gazów cieplarnianych, świat jaki znamy przestanie istnieć. Apelują do rządów i przedstawicieli biznesu, by ci działali szybko i skutecznie, póki nie jest za późno.

Bierność jest passé

Napływające na temat klimatu dane i opracowania nie wyglądają optymistycznie. Naukowcy są zgodni – zmiana klimatu stała się faktem, do czego bezpośrednio przyczynia się działalność człowieka. W odpowiedzi na niepokojące dane pojawiają się liczne regulacje adresowane przede wszystkim do biznesu, który odpowiada za ponad 70% ogólnych emisji, ma więc kluczowe zadanie w ich ograniczaniu. W ubiegłym roku dało się zauważyć także znaczące przyspieszenie w zakresie unijnej polityki dekarbonizacji – szeregu ważnych zmian także dla biznesu, podyktowanych m.in. Europejskim Zielonym Ładem czy pakietem Fit for 55. Dla sektora bankowego decydujące znaczenie ma Europejski Standard Obligacji Ekologicznych (EUGBS), który jest odpowiedzią na dostrzeganą przez organy unijne potrzebę lepszego ukierunkowywania przepływów finansowych i kapitałowych na zielone inwestycje. Jego celem jest pomoc w rozwijaniu i podnoszeniu ambicji ekologicznych na rynku obligacji ekologicznych, który odnosić będzie się zarówno do emitentów, jak i inwestorów zielonych obligacji.

O klimacie mówią wszyscy – urzędnicy, przedsiębiorcy, dziennikarze, influencerzy, a wreszcie społeczeństwo, co znajduje odzwierciedlenie w strategiach marketingowych i komunikacji marek. W wyniku tych działań oraz oczekiwań postawa bierna klimatycznie zaczyna być passé, a w niektórych kręgach wręcz przestaje się opłacać.

Kontrahenci polskich firm z krajów Unii Europejskiej poważnie podeszli do kwestii obniżania śladu węglowego swoich firm, procesów i produktów. Chcą, a z uwagi na regulacje, coraz częściej muszą wiedzieć, jak kwestia śladu węglowego wygląda u ich partnerów biznesowych. Analogicznie przedstawia się sytuacja w sektorze bankowym, ponieważ banki muszą mierzyć się ze śladem węglowym swoich aktywów. Już niebawem banki zmuszone będą z jednej strony zbierać szczegółowe dane dotyczące emisji swoich klientów, a także – co wydaje się bardziej skomplikowane – wpływać swoją polityką kredytową na redukcję emisji portfela – mówi Łukasz Dobrowolski, dyrektor ds. strategii energetycznych i rynku energii w Fundacji Climate Strategies Poland.

Obserwacje potwierdza Piotr Ferszka, wiceprezes zarządu SAP Polska, – Z punktu widzenia polskich firm szczególnie kluczowe jest zbadanie całego łańcucha wartości pod kątem emisji dwutlenku węgla, ponieważ Polska jest najbardziej uzależnionym od węgla krajem w Europie. Aż 76% energii elektrycznej zużywanej w Polsce pochodzi ze spalania tego surowca. Biorąc pod uwagę, że już teraz wiele globalnych firm wymaga od swoich partnerów biznesowych i dostawców szczegółowego raportowania wpływu na środowisko, wprowadzenie odpowiednich rozwiązań automatyzujących i optymalizujących zbieranie danych jest po prostu niezbędne – zauważa.

Podobne podejście do tych zagadnień wykazuje szeroko rozumiana opinia publiczna, co pokazują wyniki wspólnego raportu Światowego Forum Ekonomicznego, SAP i Qualtrics. Według badania 85% ludzi uważa, że przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu to kwestia niezwykle ważna. Aż 97% jest natomiast przekonanych, że biznes powinien wziąć także na siebie odpowiedzialność za przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Dobra wiadomość

W wyniku stale rosnącej świadomości konsumentów i liderów opinii, presja na redukowanie emisji przedsiębiorstw stale rośnie. Tymczasem, jak wynika z raportu Fundacji Climate Strategies Poland, tylko nieliczne polskie firmy mierzą ślad węglowy, a pojedyncze mają ambitne, zweryfikowane cele i szczegółowe plany działania. Na tle europejskich firm, polskie przedsiębiorstwa są znacząco zapóźnione, a z każdym dniem ta przepaść rośnie.

Powodem takiego stanu rzeczy może być przekonanie firm, że podjęcie się liczenia i raportowania jest żmudne, przesadnie angażujące i wymaga od nich dużych nakładów czasu i pieniędzy. Równocześnie firmy te zdają się nie dostrzegać roli konkurencyjności klimatycznej – pojęcia szczegółowo opisanego przez Climate Strategies Poland w raporcie „Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm”, w którym fundacja zwracała uwagę na wyzwania stojące przed polskim biznesem i gospodarką, wynikające z kryzysu klimatycznego oraz globalnego dążenia do neutralności klimatycznej. Autorzy publikacji podkreślają znaczenie konkurencyjności klimatycznej, która według nich zdecyduje o możliwościach rozwoju, a nawet przetrwania firm. Stawiają ją na równi z innymi aspektami decydującymi o powodzeniu i przetrwaniu biznesów, takimi jak jakość czy koszty produkcji.

Paradoksalnie, nowe technologie sprawiają, że w obliczu tych informacji, mimo licznych zagrożeń i wyzwań, wyraźnie rysuje się rozwiązanie i dobra wiadomość dla biznesu. Dostępne są już bowiem rozwiązania, dzięki którym firmy mogą aktywnie włączać się w  procesy proklimatyczne, w łatwy sposób monitorując i raportując swoje postępy.

Właśnie z myślą o nowych potrzebach i wyzwaniach, jakie zmiana klimatu przynosi przedsiębiorcom, a także z dostrzegania głębokiego sensu upraszczania ekologicznej transformacji firm, powstało najnowsze rozwiązanie w portfolio SAP – SAP Sustainable Control Tower. Narzędzie to pozwala firmom rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób i ułatwia raportowanie ESG poprzez zbieranie danych w czasie rzeczywistym, porządkowanie ich, a następnie raportowanie z wykorzystaniem, przejrzystych, ustandaryzowanych metryk. Rozwiązanie to pozwala na bieżąco i w sposób zautomatyzowany śledzić kluczowe wyniki wydajności różnych procesów, emisji dwutlenku węgla, skutków inwestycji odpowiedzialnych społecznie oraz oddziałujących na społeczności. Tym samym wspiera proces podejmowania decyzji finansowych, jak i niefinansowych.

– Wierzymy, że kluczem do spełnienia misji firm związanej z przeciwdziałaniem negatywnym zmianom klimatu jest właściwe rozpoznanie skali wyzwania, z jakim się mierzymy. Jak w wypadku każdego aspektu prowadzenia biznesu, dane są absolutną podstawą podejmowania trafnych decyzji. Dlatego też w SAP rozwijamy narzędzia, które pomagają przedsiębiorstwom badać ich wpływ na szeroko rozumiane środowisko i społeczność oraz ułatwiają raportowanie pozafinansowe – mówi Piotr Ferszka, wiceprezes zarządu SAP Polska.

Elementem SAP Sustainability Control Tower są również moduły wspierające raportowanie ESG oraz badające Metryki Kapitalizmu Interesariuszy (Stakeholder Capitalism Metrics). Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa mogą w łatwy i zautomatyzowany sposób tworzyć audytowalne raporty sprawozdawczości finansowej i niefinansowej w odniesieniu do wskaźników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Koniec ery greenwashingu

O poważnym podejściu SAP do tematu klimatu oraz przekonaniu, że przeciwdziałanie jego zmianie powinno być priorytetem dla całego świata biznesu, świadczy fakt, że poza stworzeniem dedykowanego dla firm narzędzia, powołano strategiczny program oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne w firmie w każdym regionie dla SAP Sustainable Control Tower. Obszar ten został uznany za strategiczny także w Polsce.

Twórcy rozwiązania mają nadzieję, że intuicyjność oraz przystępność tego narzędzia zachęci firmy do zrównoważonego raportowania ESG, które stanie się punktem wyjścia do dalszych ekologicznych działań i ograniczania emisji – tych firmowych, ale też indywidualnych. Jak pokazują doświadczenia amerykańskich gwiazd rocka, SAP Sustainable Control Tower ma szansę służyć nie tylko firmom. Zespół Coldplay, który w lipcu tego roku zagra koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie, mierzy emisję dwutlenku węgla wynikającej z jego działalności za pomocą platformy SAP.

Masz pytania na temat SAP Sustainable Control Tower?
Napisz do Bartłomieja Wołoszyna z SAP – bartlomiej.woloszyn@sap.com

Udostępnij artykuł: