Horyzonty Bankowości 2022 – Visa | Jak branża fintechów wpływa na zrównoważony rozwój

BANK 2022/06

Choć zrównoważony rozwój wiąże się z wyzwaniami, banki będą miały szanse zaoferować klientom atrakcyjne rozwiązania w tym zakresie. Fintech ecolytiq, który współpracuje z Visa przy tworzeniu swoich pierwszych kart promujących zrównoważoną konsumpcję, zakłada, że zasadnicze znaczenie dla zmiany zachowań mają spersonalizowane dane.

Choć zrównoważony rozwój wiąże się z wyzwaniami, banki będą miały szanse zaoferować klientom atrakcyjne rozwiązania w tym zakresie. Fintech ecolytiq, który współpracuje z Visa przy tworzeniu swoich pierwszych kart promujących zrównoważoną konsumpcję, zakłada, że zasadnicze znaczenie dla zmiany zachowań mają spersonalizowane dane.

Drobne wybory mogą mieć duże znaczenie

Dzisiaj trudno już zasłaniać się niewiedzą na temat potrzeby działań na rzecz redukcji emisji CO2. Szacuje się, że do ograniczenia globalnego ocieplenia o nie więcej niż 1,5°C pozostało siedem lat1, podczas gdy za emisję 60% wszystkich gazów cieplarnianych odpowiedzialni są konsumenci2. 7 na 10 z nich chce korzystać z produktów, które nie przyczyniają się do zmian klimatu3. Właśnie dlatego Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) podjął współpracę z Visa, dążąc do wskazania sposobów, dzięki którym sieci płatnicze będą mogły przyczyniać się do osiągnięcia celów w zakresie zeroemisyjności4.

Jak ecolytiq zamierza zmienić branżę płatniczą?

Ecolytiq, założony w 2020 r. jako dostawca rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju („sustainability-as-a-service company®”) współpracuje z Visa od momentu powstania. Najpierw ecolytiq nawiązał współpracę z Visa w 2020 r., w ramach programu Fintech Partner Connect, dzięki któremu powstają innowacyjne rozwiązania dla wydawców. Następnie w listopadzie 2021 r. Visa uruchomiła Visa Eco Benefits, nowy pakiet rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju5.

Propozycja ecolytiq oferuje użytkownikom kart kalkulator śladu węglowego, spersonalizowaną wiedzę odnośnie ich wpływu na klimat, pozwalającą im „zazielenić” codzienne wybory, kompensację emisji CO2 (poprzez finansowanie projektów środowiskowych, np. w obszarze energii odnawialnych), a także możliwość wpłacania darowizn na rzecz określonych organizacji charytatywnych.

Sednem pakietu Visa Eco Benefits są spersonalizowane dane pozwalające określić ślad węglowy posiadacza karty. Firma ecolytiq opiera swoje obliczenia na Otwartym Standardzie Płatności opublikowanym przez Organizację na Rzecz Zrównoważonej Konsumpcji. Aby posługiwać się najbardziej precyzyjnymi danymi, pozyskiwanymi na podstawie badań, Standard wykorzystuje znajdujący się w wolnym dostępie Europejski Otwarty Rejestr Danych Dotyczących Zrównoważonego Rozwoju – stale aktualizowaną platformę opartą na współpracy wielu podmiotów.

Kluczowe znaczenie personalizacji

– Stawiamy na przejrzystość w obliczaniu śladu węglowego. Rocznie na ten temat publikowanych jest ok. 30 tys. badań, więc tę kwestię możemy rozwiązać tylko poprzez współpracę – mówi Ulrich Pietsch, dyrektor generalny i współzałożyciel ecolytiq. Sposób obliczania śladu węglowego dla posiadacza karty zmienia się w zależności od kraju pochodzenia, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: