Horyzonty Bankowości | PRANIE PIENIĘDZY – ARIADNEXT | Jak odpowiedzieć na specyficzne wymagania AML KYC?

BANK 2021/03

Od czasu eksplozji internetu i usług zdalnych, rynek europejski jest regulowany przez liczne przepisy, do których firmy muszą się dostosować. Jaki jest cel przestrzegania tych regulacji? Zweryfikowanie tożsamości klientów, zapewnienie im zgodności z prawem oraz sprawdzenie ich uczciwości i rzetelności.

AML, pranie pieniędzy, terroryzm
Fot. stock.adobe.com /wladimir1804

Od czasu eksplozji internetu i usług zdalnych, rynek europejski jest regulowany przez liczne przepisy, do których firmy muszą się dostosować. Jaki jest cel przestrzegania tych regulacji? Zweryfikowanie tożsamości klientów, zapewnienie im zgodności z prawem oraz sprawdzenie ich uczciwości i rzetelności.

Proces ten, nazywany Know Your Customer (KYC), polega na weryfikacji tożsamości klientów, w większości przypadków, gdy rejestrują się oni zdalnie. Może być stosowany zarówno w celu upewnienia się co do tożsamości użytkownika, jak i odpowiedzi na kwestie związane z sektorem działalności: weryfikacja wieku, wykrywanie oszustw, zgodność z przepisami itp.

W branży finansowej regulacje stały się bardzo surowe i stanowią prawny obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT). To właśnie w tych ramach Unia Europejska zaostrzyła w styczniu ub.r. regulacje, przyjmując piątą europejską dyrektywę AML-CFT.

Co to jest zgodność z AML i dlaczego jest ważna?

Rynek europejski jest regulowany przez różne przepisy, do których muszą stosować się firmy z określonych branż. Rosnąca liczba transakcji związanych z oszustwami sprawiła, że przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie finansowania terroryzmu (AML-CFT) stało się główną stawką w ochronie instytucji finansowych. Zgodność z AML odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu sankcji dyscyplinarnych, finansowych i karnych.

Organizacje zaangażowane w zgodność z AML muszą zwiększyć swoją czujność poprzez dokładny proces KYC (Know Your Customer).

Jakie branże podlegają zgodności z AML?

Instytucje finansowe, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, internetowe serwisy kredytowe lub gry online, wszystkie organizacje, które udzielają kredytów lub pozwalają swoim klientom na otwieranie kont bankowych, są zobowiązane do zachowania należytej staranności.

W ostatnich latach wiele innych podmiotów, takich jak branża nieruchomości, sprzedaży i leasingu pojazdów czy sprzedaży detalicznej, również podlega szczególnym regulacjom dotyczącym zgodności z przepisami AML.

Ponieważ techniki przestępców w transferze pieniędzy stają się coraz bardziej wyrafinowane, a działania terrorystyczne mnożą się, są one obecnie uważane za stwarzające ryzyko prania pieniędzy.

Jakie są wymogi AML?

Piąta dyrektywa AML jest serią poprawek do struktury czwartej dyrektywy, która obejmuje modyfikację zasad należytej staranności w zakresie poznania klienta (KYC) w zależności od kraju. Dla przykładu – upraszcza ona procedury weryfikacji tożsamości klienta przy rozpoczynaniu zdalnej obsługi klienta, przy rozpoczynaniu zdalnego onboardingu.

Piąta dyrektywa AML pozwala dostawcom tożsamości elektronicznej, takim jak ARIADNEXT, stać się pośrednikami pomiędzy klientami a ich instytucjami finansowymi.

Skanowanie dokumentów MRZ i OCR ID oraz dane biometryczne będą wspierać zgodność nadchodzącej szóstej dyrektywy AML, co jest dodatkowym potwierdzeniem zasadności stosowania rozwiązań takich firm, jak ARIADNEXT.

Jak rozwiązanie IDCHECK.IO od ARIADNEXT, pomoże ci spełnić wymogi dyrektywy AML w zakresie KYC?

ARIADNEXT oferuje rozwiązanie do weryfikacji tożsamości o nazwie IDCHECK.IO, zapewniające zgodność z procesem KYC zalecanym przez dyrektywę AML. IDCHECK.IO pozwala organizacjom sprostać wyzwaniom regulacyjnym i być w pełni zgodnymi z lokalnymi wymogami KNF i antyfraudowymi, a jednocześnie skupiać się na doświadczeniu klienta i transformacji cyfrowej. Rozwiązanie zapewnia rozpoznawanie mowy i jest w pełni zautomatyzowane, dlatego może być również wspierane w modelu hybrydowym. 

ARIADNEXT regularnie sprawdza wszystkie wymagania, które zmieniają się wraz z otoczeniem i które mogą być bardzo szybko ewoluowane. Innowacyjność i bezpieczeństwo to klucz do strategii ARIADNEXT. Dlatego IDCheck.io nie tylko weryfikuje autentyczność dokumentów tożsamości, ale również idzie o krok dalej, zapewniając sprawdzenie tożsamości okaziciela. Aby sprostać wymaganiom, a jednocześnie zwiększyć komfort obsługi klienta, wprowadzono również wideoweryfikację ID w rozwiązaniu IDECHECK.IO. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu płynności obsługi, firma ARIADNEXT w ramach swojej oferty IDCHECK.IO wprowadziła właśnie obsługę czytnika chipów NFC w coraz bardziej popularnych dokumentach elektronicznych. Celem jest zapewnienie płynniejszego doświadczenia klienta przy jednoczesnym umożliwieniu wiarygodnej weryfikacji, która może być dodana do procesu KYC.

Udostępnij artykuł: