Horyzonty Bankowości: Rozmowa z Marianną Sidoroff o popularyzacji obrotu bezgotówkowego w Polsce i konieczności zbudowania odpowiedniej infrastuktury

Aktualności / Multimedia

Marianna Sidoroff – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju

Marianna Sidoroff – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju

Polskie firmy potrzebują nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom, pozwolą się Polsce rozwijać. Pozwolą rozwijać i podnosić jakość życia Polaków i ich zamożność. Przygotowanie zarówno administracji, jak i firm, jest związane ze zmianami technologicznymi. Wymaga to współpracy wielu podmiotów. Nie tylko administracji publiczej, ale sektora prywatnego, w tym sektora finansowego, organizacji pozarządowych, czy sektora naukowego.Wiele tematów z sektorem  finansowym udało się nam poruszyć. Jedym z nich jest zwiększenie obrotu bezgotówkowego, wzrost płatności bezgotówkowych. Upowszechnienie infrastruktury płatniczej w Polsce jest jednym z kluczowych wyzwań, przed którym teraz stajemy – nie tylko w zakresie instytucji publicznych, gdzie około 10 procent przyjmuje płatności bezgotówkowe, ale również wśród przedsiębiorców. Wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową w tym roku będziemy mieli szansę wprowadzić płatności bezgotówkowe wśród przedsiębiorców.

Wiele inicjatyw, które obecnie się dzieje – to jest chyba historyczny moment dla sektora płatności – ma miejsce z uwagi na ogromne zaangażowanie instytucji rynku finansowego.Rozmowa wideo dostępna na kanale youtube

Udostępnij artykuł: