HR-owy projekt ESBANKU i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bankowość spółdzielcza

„Kapitał ludzki ESBANKU Banku Spółdzielczego – diagnoza stanu i projekcja na przyszłość” – projekt zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to efekt współpracy nawiązanej przez Uczelnię i Bank w kończącym się semestrze zimowym. Pozwolił połączyć cele edukacyjne z doskonaleniem procesów wewnętrznych w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

HR-owy projekt ESBANKU i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Fot. ESBANK

„Kapitał ludzki ESBANKU Banku Spółdzielczego – diagnoza stanu i projekcja na przyszłość” – projekt zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to efekt współpracy nawiązanej przez Uczelnię i Bank w kończącym się semestrze zimowym. Pozwolił połączyć cele edukacyjne z doskonaleniem procesów wewnętrznych w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Projekt pozwolił połączyć cele edukacyjne z doskonaleniem procesów wewnętrznych w ESBANKU Banku Spółdzielczym #ESBANK #edukacja

Z jednej strony – idea wiązania kształcenia studentów z wymaganiami praktyki oraz potrzebami rynku.Z drugiej – dążenie do stałego doskonalenia procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi jako kluczowego elementu działania każdej firmy. W efekcie – wspólne zaangażowanie Banku i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w realizację przez studentów specjalności Zasoby Ludzkie w Organizacji projektu, mającego na celu badanie stanu kapitału ludzkiego w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Analizując rzeczywiste dane, studenci przygotowali 4 grupowe raporty z diagnozą aktualnej sytuacji, a także pomysłami do zrealizowania w przyszłości przez Bank w obszarze HR.Dziękując zaangażowanym w inicjatywę wykładowcom i studentom Uniwersytetu, koordynujący projekt ze strony Banku Marek Rząsowski, doradca prezesa ds. strategii i rozwoju, podsumował współpracę: „Nasz Bank chętnie wspiera edukację młodych ludzi na różnych etapach nauczania w ramach swoich działań CSR. Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu to dla nas ciekawe doświadczenie i możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej, którą na pewno weźmiemy pod uwagę podczas konstruowania nowej strategii Banku w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi”.Projekt został podsumowany w styczniu podczas sesji online z udziałem studentów i przedstawicieli Uniwersytetu oraz reprezentujących Bank Marka Rząsowskiego, Justyny Łapińskiej – Pracownika ds. HR oraz Arlety Węgrzyńskiej – Pracownika ds. PR.

Źródło: ESBANK

 
Udostępnij artykuł: