I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania

Polecamy

Jachranka, Hotel Warszawianka 26-27 marca 2015 r.

Wydarzenie adresowane jest do:

 • prezesów oraz kadry zarządzającej ze spółek m.in. z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego, paliwowego
 • reprezentantów regulatorów rynku
 • osób zarządzających spółkami z sektora publicznego
 • dyrektorów departamentów IT
 • dyrektorów departamentów bezpieczeństwa oraz oficerów bezpieczeństwa
 • koordynatorów systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS)
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, komunikację kryzysową oraz rzeczników prasowych
 • administratorów bezpieczeństwa informacji
 • audytorów systemów zarządzania
 • przedstawicieli jednostek certyfikujących

Współczesne organizacje prowadzące aktywną działalność gospodarczą napotykają w realizacji swoich zadań biznesowych na liczne przeszkody i niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do przerwania ciągłości działania poszczególnych procesów biznesowych. Problematykę tę należy postrzegać zarówno z perspektywy technicznej (niezawodność systemów IT, infrastruktury sieciowej), jak i biznesowej (kwestia ciągłości biznesu) oraz społecznej (kwestia reagowania na kataklizmy naturalne, kryzysy społeczne i terroryzm).

W związku z tym każda organizacja powinna zbudować prawidłowe i skuteczne rozwiązania budujące odporność organizacji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Gwarantuje to wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management), który określa wpływ potencjalnego zakłócenia na organizację (Business Impact Analysis), stworzenia warunków do budowania odporności oraz zdolności skutecznej reakcji w zakresie:

 • gwarancji płynności procesów biznesowych,
 • minimalizowania zagrożenia utraty krytycznych aktywów,
 • minimalizacji strat czasu i energii na przywracanie prawidłowych procesów biznesowych bądź odtwarzanie utraconych zasobów,
 • zarządzania jakością i wizerunkiem firmy,
 • ochrony interesów właścicieli,
 • unikania konsekwencji prawnych wynikających z niespełnienia obowiązujących przepisów

Obszar zarządzania ciągłością działania to dążenie do doskonałości systemu działania organizacji, podmiotu gospodarczego czy administracyjnego. Dlatego zapewnianie ciągłości działania jest przedmiotem zarządzania strategicznego, wyrażającego się w sprawności organizacji jej zdolności do reagowania na zakłócenia oraz ochrony najważniejszych procesów i zasobów potrzebnych do podtrzymania lub wznowienia działalności.

W programie kongresu m.in.:

 • zarządzanie ciągłością działania (Business Continuity Management)
 • analiza wpływu zdarzenia na biznes (Business Impact Analysis)
 • zarządzanie i komunikacja kryzysowa
 • zarządzanie ryzykiem
 • bezpieczeństwo informacji i teleinformatyczne
 • ochrona infrastruktury krytycznej
 • dobre praktyki i standardy zarządzania ciągłością działania w biznesie
 • technologie i systemy informatyczne w systemie zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa informacji

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce Formularz zgłoszeniowy.

Źródło: BCMG

 

Udostępnij artykuł: