I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce

Samorząd

PPPortal.pl - platforma internetowa poruszająca tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego, organizuje w Katowicach, w dniu 25 października 2012 r. konferencję pn. "I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PPPortal.pl - Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce".

PPPortal.pl - platforma internetowa poruszająca tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego, organizuje w Katowicach, w dniu 25 października 2012 r. konferencję pn. "I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PPPortal.pl - Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce".

Założeniem "I OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PPPortal.pl - Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce" jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, podjętych kroków w zakresie realizacji pierwszych inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dzięki prezentacji i omówieniu podjętych inicjatyw przez różnych prelegentów, słuchacze otrzymają możliwość zapoznania się z ich punktem widzenia, zdobytym doświadczeniem oraz wskazówkami na przyszłość.

Z kolei "okrągły stół", pełniący rolę panelu dyskusyjnego, będzie się koncentrować na przyszłości oraz kierunkach rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zaproszeni goście, zaprezentują swoje poglądy i choć na co dzień różnią się w prezentowanych przez siebie opiniach, a nawet konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach, będą mogli wspólnie zastanowić się nad przyszłością PPP w Polsce, wyciągając wnioski z dotychczasowych osiągnięć.

Po raz pierwszy w Polsce, zostanie również uruchomiony specjalnie przygotowany Punkt Konsultacyjny PPP oraz Investors Cafe. W Punkcie konsultacyjnym partnerzy doradczy, instytucje finansowe oraz podmioty prywatne będą do dyspozycji wszystkich samorządów będących uczestnikami naszego Forum. Zainteresowani przedstawiciele JST otrzymują w ten sposób niepowtarzalną okazję do zasięgnięcia porad oraz opinii dotyczących konkretnych aspektów projektów planowanych, bądź realizowanych w formule PPP.

Investors Cafe będzie z kolei pełnił rolę dedykowanego miejsca, w którym przedstawiciele samorządów będą mogli odbywać rozmowy z potencjalnymi inwestorami o planowanych projektach PPP.

Zwieńczeniem Forum będzie dyskusja gości specjalnych zaproszonych do okrągłego stołu.

Podsumują oni ostatnie doświadczenia związane z PPP, przeanalizują obecną sytuację rynku PPP oraz omówią wyzwania stojące przed dalszym rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji: http://www.ppportal.pl/zgloszenie.

Źródło: www.ppportal.pl

Udostępnij artykuł: