I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Samorząd

Związek Powiatów Polskich i Instytut na Rzecz Ekorozwoju są organizatorami I Samorządowej Konferencji Klimatycznej. Odbędzie się ona w dniach 19 - 20 kwietnia 2012 w Wrszawie. Konferencja będzie podsumowaniem pierwszego etapu projektu "Dobry klimat dla powiatów". O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja oprócz tego, że ma być podsumowaniem ma również na celu rozpoczęcie działań sieci powiatów związanych deklaracją „Dobry Klimat dla Powiatów”. Głównymi adresatami konferencji są samorządy lokalne: powiatowe i gminne. Konferencję zaplanowano dla uczestników z całej Polski, głównie reprezentantów 114 powiatów uczestniczących w projekcie.

„Dobry Klimat dla Powiatów” to projekt, którego głównym celem jest doprowadzenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz rozpoczęcie działań służących lepszej adaptacji do zmian klimatu oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym, nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.

Uczestnicy Konferencji będą zobowiązani jednynie do pokrycia kosztów przejazdu. Nocleg i wyżywienie pokrywają organizatorzy spotkania. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.zpp.pl

Źródło: www.zpp.pl

Udostępnij artykuł: