ICISA: Coraz więcej firm korzysta z ubezpieczenia należności handlowych

Finanse i gospodarka

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem należności handlowych. Jak wynika z danych International Credit Insurance & Surety Association składka na tego typu polisy zebrana przez członków stowarzyszenia w 2012 r. wzrosła rok do roku o 3 proc. Z drugiej strony odszkodowania wypłacone klientom w ubiegłym roku z tytułu ubezpieczenia kredytu kupieckiego wyniosły 2,93 mld euro, czyli 12 proc. więcej niż w 2011r.

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem należności handlowych. Jak wynika z danych International Credit Insurance & Surety Association składka na tego typu polisy zebrana przez członków stowarzyszenia w 2012 r. wzrosła rok do roku o 3 proc. Z drugiej strony odszkodowania wypłacone klientom w ubiegłym roku z tytułu ubezpieczenia kredytu kupieckiego wyniosły 2,93 mld euro, czyli 12 proc. więcej niż w 2011r.

International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) to powołane w 1928 r. międzynarodowe stowarzyszanie, zrzeszające 50 największych na świecie firm, zajmujących się ubezpieczeniem należności handlowych, w tym Atradius Credit Insurance. Według najnowszych danych ICISA, składka zebrana przez firmy ubezpieczeniowe zrzeszone w tej instytucji wzrosła w 2012 r. o 3 proc., czyli do 6,14 mld euro w stosunku do 5,96 mld euro w 2011 r. Wyższa była również wartość ubezpieczonych należności.

W zeszłym roku wyniosła ona 1,92 bln euro, co oznacza wzrost rok do roku o 4,4 proc. z poziomu 1,84 bln euro. Z drugiej strony, wzrosła również wysokość wypłaconych klientom odszkodowań. W 2012 r. otrzymali oni 2,93 mld euro, o 12 proc. więcej niż w 2011 r. (2,62 mld euro). Wzrost ten w dużej mierze jest wynikiem rosnącego poziomu niewypłacalności firm w Europie.

Na podobnym poziomie jak w 2011 r. utrzymała się wartość gwarancji ubezpieczeniowych. W 2012 r. firmy zrzeszone w ICISA poręczyły 269 mld euro, podczas gdy w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 268 mld euro. Z drugiej strony składka zapłacona w 2012 r. wzrosła o 2,4 proc. do 2,11 mld euro, natomiast wartość wypłaconych klientom środków z tytułu gwarancji aż o 26 proc. do 914 mln euro.

- Wyniki podane przez ICISA obrazują efekt rosnącej liczby upadłości firm w Europie w 2012 r. Aż o 12 proc. wzrosła w stosunku do 2011 r. wysokość odszkodowań wypłaconych przez największe europejskie firmy ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Z drugiej strony przekłada się to równolegle na zwiększone zainteresowanie firm ubezpieczeniem należności. Handel międzynarodowy nadal jest obarczony dużym ryzykiem, o czym powinni pamiętać również polscy eksporterzy, którzy na szczęście w kolejnych już miesiącach nie zawodzą, o czym świadczą ostatnie dane GUS. Warto jednak pamiętać o zabezpieczeniu swoich finansów. Ubezpieczenie należności to po prostu dobry sposób zarządzania ryzykiem i kontrolowania budżetu firmy. Co więcej, o czym świadczą wyniki naszego Barometru Praktyk Płatniczych, wiele firm korzysta z tego typu polis, aby w okresie zawirowań na rynkach budować lub utrzymywać długofalowe relacje handlowe - powiedział Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Źródło: Atradius Credit Insurance N.V. SA

Udostępnij artykuł: