Idea Bank: 32,64 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. Koszt finansowania rośnie ze względu na sytuację medialną wokół spółki

Z rynku

Idea Bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo Idea Banku
Źródło: Idea Bank

Idea Bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W III kw. 2018 r. #@IdeaBankSA odnotował stratę na poziomie skonsolidowanym wynoszącą 32,6 mln zł #IdeaBank

"W III kw. 2018 r. Idea Bank odnotował stratę na poziomie skonsolidowanym wynoszącą 32,6 mln zł. Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i III kw./II kw. zanotowały niewielki, 2-proc. wzrost" - czytamy w komunikacie.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 161,58 mln zł wobec 165,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 tys. zł wobec 88,63 mln zł rok wcześniej.Czytaj także: Getin Noble Bank miał 14 mln zł straty netto w III kwartale 2018 roku >>>

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 162,7 mln zł wobec 137,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Potencjalne połączenie z Getin Noble Bank

"Idea Bank kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bank" - napisano też w komunikacie.Pełniący obowiązki prezesa Idea Banku Jerzy Pruski odniósł się do bieżącej sytuacji medialnej.

"Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum - zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały - uderzył rykoszetem w nasz bank, jego wizerunek i markę. Pragnę zapewnić naszych klientów oraz akcjonariuszy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronić Idea Bank przed skutkami zamieszania na polskim rynku finansowym, a wszystkie transakcje klientowskie były i są realizowane bez żadnych zakłóceń" - podkreślił Pruski, cytowany w komunikacie.

Wzrost kosztów finansowania

Idea Bank zanotował wzrost kosztów finansowania - do 0,57% na koniec września br. wobec 0,54% na koniec czerwca w związku z sytuacją medialną wokół spółki. Bank oczekuje, że zmiana struktury pasywów w dłuższym okresie pozwoli ograniczyć lub zahamować wzrost kosztów ryzyka, wynika z wypowiedzi zarządu."Nasz koszt finansowania rośnie ze względu na sytuację medialną wokół spółki" - powiedział członek zarządu Piotr Miałkowski podczas konferencji prasowej.Dodał, że wzrost kosztu finansowania związany jest także z trwającą zmianą struktury aktywów banku.Koszt finansowania wyniósł 0,57% na koniec III kw. wobec 0,54% kwartał wcześniej i 0,23% na koniec III kw. 2017 r."Zmiana modelu opartego na większej relacyjności powinna doprowadzić do zmiany struktury pasywów na rzecz większego udziału rachunków bieżących, przy ograniczeniu udziału lokat. Koszty finansowania będziemy oceniali z perspektywy czasu. Wydaje się, że na razie ten problem został dobrze zaadresowany" - powiedział p.o. prezesa Jerzy Pruski.Dodał, że bank spodziewa się w dłuższym horyzoncie spadku kosztu finansowania.Zarząd poinformował, że proces optymalizacji sumy bilansowej będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach, a działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej.Pruski poinformował, że Idea Bank czeka na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) planu wzmocnienia kapitałów, który zakłada m.in. dokapitalizowanie przez głównego akcjonariusza."Będziemy mieli emisję dodatkowego kapitału w II kwartale przyszłego roku. Nie wykluczamy, że w przyszłym roku przeprowadzimy emisję długu podporządkowanego" - powiedział."To 50 mln zł [dokapitalizowania] jest aktualne" - dodał Pruski.Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: