Idea Bank dokonał odpisu, który skoryguje wyniki za III kwartał 2017 roku

Z rynku

Idea Bank w wyniku przeglądu portfela kredytowego przeprowadzonego według stanu na dzień 30 września 2017 r. zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz wynikającej z tego tytułu korekty przychodu z tytułu odsetek na łączną kwotę 34,32 mln zł.

#IdeaBank w wyniku przeglądu portfela kredytowego zdecydował o dokonaniu odpisu #wyniki #banki @IdeaBankSA

Będzie to skutkowało korektą wyniku jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2017 r. o takąż kwotę brutto (27,9 mln zł netto), podał bank.

„Emitent odrębnym raportem opublikuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku” – czytamy także w komunikacie.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 r. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 r. otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: