Idea Bank ma umowę sprzedaży spółki zależnej Idea Money

Z rynku

Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money - podał bank w komunikacie.

Leszek Czarnecki
Leszek Czarnecki By Anonimowy fotograf pracujący na zlecenie GETIN Holding - GETIN Holding - Artur Wiza rzecznik, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11815126

Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money - podał bank w komunikacie.

.@IdeaBankSA zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej #IdeaMoney #IdeaBank

Idea Bank zobowiązał się sprzedać na rzecz fundacji 3.234.948 akcji Idea Money (30 proc. kapitału zakładowego) za cenę 1,50 zł, a na rzecz LC Corp 3.774.107 akcji (35 proc. kapitału) za cenę 1,75 zł.

Umowa obejmuje warunek zawieszający, polegający na uzyskaniu oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu do uchwał organów banku wyrażających zgodę na sprzedaż akcji Idea Money lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora sprzeciwu we właściwym sądzie.

Czytaj także: Idea Bank chce odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora, jest wniosek do KNF >>>

Ponadto bank podał, że zawarł z Idea Money oraz Idea Getin Leasing porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie nabywania przez Idea Money wierzytelności pieniężnych od Idea Getin Leasing. Będzie to skutkować rozszerzeniem modelu działania Idea Money o nową linię biznesową. Współpraca ma trwać 10 lat.

Porozumienie ws. zmiany warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Idea Expert

Z komunikatu wynika, że Idea Bank zawarł także porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji, wyemitowanych przez Idea Expert.

Po koniec czerwca Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing porozumienie dotyczące sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money. W sierpniu BFG wniósł do sądu sprzeciw do uchwał organów Idea Banku dotyczących sprzedaży akcji Idea Money oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert.

Czytaj także: Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money >>>

"Emitent nie dysponując uzasadnieniem decyzji o wyrażeniu sprzeciwu przez kuratora, na podstawie cząstkowej i niepełnej wiedzy o motywach działania i wątpliwościach kuratora, przy zawarciu umowy sprzedaży akcji, porozumienia I oraz porozumienia II dokonał zmiany parametrów transakcji w taki sposób, by wyeliminować potencjalne wątpliwości kuratora, a tym samym ryzyko ponownego zgłoszenia sprzeciwu" - podał bank w piątkowym komunikacie.

Przeniesienie akcji Idea Money ma nastąpić najpóźniej 18 września 2020 r.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: