Idea Bank nie wypłaci dywidendy za 2017 rok

Z rynku

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. wysokości 334,03 mln zł w całości na kapitał zapasowy.

Akcjonariusze #IdeaBank zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. wysokości 334,03 mln zł w całości na kapitał zapasowy #dywidenda @IdeaBankSA

„Zwyczajne walne zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Idea Bank za rok obrotowy 2017 w kwocie 334 033 139,83 w ten sposób, że całość zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy banku” – czytamy w podjętej dziś uchwale.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: