Idea Bank po kontroli celno-skarbowej. Co wykazała?

Z rynku

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej w Podatkowej Grupie Kapitałowej (PGK) Idea Banku organ kontrolujący uznał, że kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł, podał bank.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej w Podatkowej Grupie Kapitałowej (PGK) Idea Banku organ kontrolujący uznał, że kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł, podał bank.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanego przez PGK Idea Bank podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok #IdeaBank

Do kontroli włączono materiały z kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych przez organ w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok wobec podmiotów wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej Idea Banku, podano w komunikacie.

Stwierdzono nieprawidłowości

"W wyniku kontroli przeprowadzonych wobec wszystkich podmiotów tworzących PGK Idea Bank, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanego przez PGK Idea Bank podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok. Wedle stanowiska organu, zmianie powinna ulec kwota przychodów, dochodów oraz strat, które zostały przekazane do PGK Idea Bank przez poszczególne podmioty tworzące PGK Idea Bank, a które to kwoty stanowią podstawę sporządzenia deklaracji CIT-8A. W konsekwencji zmianie powinno ulec rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych PGK Idea Bank za rok 2016. Kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w zeznaniu podatkowym za rok 2016 przez PGK Idea Bank, a podatkiem należnym według organu wynosi 26,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Idea Bank z tytułem „Innowacyjnej Firmy 2019” >>>

Bankowi przysługuje prawo złożenia korekty

Bankowi przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej. Idea Bank poinformował też, że zakończona kontrola może przekształcić się w postępowanie podatkowe."Zarząd emitenta, w celu zachowania należytej staranności, po zapoznaniu się z wynikami kontroli, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości. Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości wyniki kontroli, przy niekorzystnym dla emitenta rozstrzygnięciu, mogą mieć wpływ na wyniki emitenta. Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymane wyniki kontroli oraz będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach podejmowanych w niniejszej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy dalej.Czytaj także: Idea Bank zamknął III kwartał 2019 roku na plusie >>>

Kontrola dotyczyła roku 2016 r.

"Tak jak napisaliśmy w raporcie bieżącym, kontrola dotyczyła roku 2016 r. i objęła Podatkową Grupę Kapitałową, którą reprezentował Idea Bank S.A. Bank, we współpracy z doradcami specjalizującymi się w kwestiach podatkowych analizuje przekazane wyniki kontroli i w przypadku ustalenia dalszych kroków, poda je do wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy w stanowisku banku przesłanym agencji ISBnews.Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: