Idea Bank: warunki zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI zostały spełnione

Z rynku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie wniósł sprzeciwu do uchwał Idea Banku, wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji należących do Idea Money (IM) obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z USA, podał bank. W związku z tym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy dotyczącej zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI), posiadanych przez RB Investcom.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie wniósł sprzeciwu do uchwał Idea Banku, wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji należących do Idea Money (IM) obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z USA, podał bank. W związku z tym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy dotyczącej zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI), posiadanych przez RB Investcom.

"BFG nie będzie wnosił sprzeciwu do uchwał do właściwego sądu, w związku z czym spełnił się drugi i zarazem ostatni z warunków zawieszających umowy zamiany akcji" - czytamy w komunikacie. 

Pod koniec listopada Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money, reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących 3,4% kapitału zakładowego Noble TFI i dających prawo do 3,4% głosów na walnym zgromadzeniu Noble TFI, posiadanych przez RB Investcom. Wartość akcji IM podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 1 zł, a wartość akcji NF TFI podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 4 675 000 zł. 

Czytaj także: Idea Bank ma umowę zamiany akcji Idea Money na akcje Noble Funds TFI >>>

Bank podał wówczas, że w efekcie przeprowadzenia transakcji w krótkim terminie oczekuje znaczącej poprawy pozycji kapitałowej poprzez utratę kontroli nad IM, a tym samym eliminację ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Według szacunków banku, transakcja powinna przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł oraz ma "krytycznie ważny wpływ na odbudowę wskaźników kapitałowych". 

Brak sprzeciwu BFG

11 grudnia bank podał, że 10 grudnia 2020 r. upłynął wynikający z przepisów prawa 14-dniowy termin na wniesienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający jako kurator banku, sprzeciwu do uchwał wyrażających zgodę na zamianę akcji zgodnie z umową zamiany akcji. W związku z brakiem sprzeciwu BFG, spełnił się jeden z dwóch warunków umowy. 

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: