Idea Bank: zamiana akcji Idea Money na Noble Funds TFI zakończona, wymierna korzyść to ok. 131 mln zł

Z rynku

Transakcja zamiany posiadanych przez Idea Bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM), reprezentujących 65% kapitału, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), reprezentujących 3,4% kapitału została zamknięta, podał Idea Bank. W efekcie Idea Bank oczekuje wymiernej korzyści na poziomie ok. 131 mln zł.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Transakcja zamiany posiadanych przez Idea Bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM), reprezentujących 65% kapitału, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), reprezentujących 3,4% kapitału została zamknięta, podał Idea Bank. W efekcie Idea Bank oczekuje wymiernej korzyści na poziomie ok. 131 mln zł.

"Wartość akcji NF określona w umowie zamiany akcji na kwotę 4 675 000 zł zwiększy wynik finansowy emitenta za IV kwartał 2020 roku. W efekcie dojścia transakcji do skutku nastąpi utrata kontroli emitenta nad IM, a tym samym eliminacja ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej emitenta, co wedle szacunków emitenta powinno przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł, dodatkowo przyczyniając się do znaczącej poprawy pozycji kapitałowej emitenta. Ostateczny wpływ transakcji na sytuację finansową i kapitałową emitenta zostanie określony po weryfikacji przeprowadzonej w ramach prac audytora emitenta" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank: warunki zamiany akcji Idea Money na akcje Noble TFI zostały spełnione >>>

Pod koniec listopada Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money, reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących 3,4% kapitału zakładowego Noble TFI i dających prawo do 3,4% głosów na walnym zgromadzeniu Noble TFI, posiadanych przez RB Investcom. Wartość akcji IM podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 1 zł, a wartość akcji NF TFI podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 4 675 000 zł.

Poprawa pozycji kapitałowej

Bank podał wówczas, że w efekcie przeprowadzenia transakcji w krótkim terminie oczekuje znaczącej poprawy pozycji kapitałowej poprzez utratę kontroli nad IM, a tym samym eliminację ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Według szacunków banku, transakcja powinna przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł oraz ma "krytycznie ważny wpływ na odbudowę wskaźników kapitałowych".

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: