Idea Bank: zatrzymanie byłego prezesa i kilkunastu byłych pracowników w związku z aferą GetBack

Z rynku

Idea Bank złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu Idea Banku w lipcu 2018 r. i Prokuratura Regionalna w Warszawie dokonała we wtorek szeregu czynności w postaci: zatrzymań, przeszukań i zabezpieczenia dowodów, o co bank wnosił w szeregu wniosków, podał bank.

Logo Idea Banku
Źródło: Idea Bank

Idea Bank złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu Idea Banku w lipcu 2018 r. i Prokuratura Regionalna w Warszawie dokonała we wtorek szeregu czynności w postaci: zatrzymań, przeszukań i zabezpieczenia dowodów, o co bank wnosił w szeregu wniosków, podał bank.

#IdeaBank podjął działania w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z udziałem pracowników i współpracowników banku w procesie dystrybucji obligacji #GetBack. @IdeaBankSA

"Bank w lipcu 2018 r. złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu Idea Banku. W prowadzonym postępowaniu bank uzyskał status pokrzywdzonego" - czytamy w oświadczeniu zarządu banku."W dniu 25 lutego 2019 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie dokonała szeregu czynności w postaci: zatrzymań, przeszukań i zabezpieczenia dowodów, o co Bank wnosił w szeregu wniosków. Należy podkreślić, że bank od wielu miesięcy współpracuje z organami Prokuratury i ustala działania swoich byłych pracowników i byłych członków zarządu, które mogą nosić znamiona przestępstw, w tym na szkodę Idea Bank S.A. Szkody, które mogły powstać w wyniku działań w/w osób, przekraczają wiele milionów złotych" - czytamy także.

Zatrzymania do śledztwa dotyczącego afery GetBack

Z informacji, jakie podało Radio Zet wynika, że we wtorek były prezes Idea Banku Jarosław A. i kilkunastu byłych pracowników zostało zatrzymanych do śledztwa dotyczącego afery GetBack i jeszcze dziś w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie mają usłyszeć zarzuty."Bank podjął bardzo szerokie działania w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności związanych z udziałem pracowników i współpracowników banku w procesie dystrybucji obligacji GetBack. Od kwietnia 2018 r. przeprowadzono trzy postępowania audytowe dotyczące różnych aspektów tej sprawy. W wyniku przeglądu kadr zakończono współpracę z osobami, które nie działały zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa. Do prokuratury zostało skierowanych 14 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez 12 osób" - czytamy dalej w oświadczeniu.

Zaangażowanie banku w wyjaśnienie sprawy

Według zarządu Idea Banku, podjęte działania potwierdzają pełne zaangażowanie banku w wyjaśnienie tej sprawy."Obecne wydarzenia dotyczą zdarzeń o charakterze minionym oraz byłych współpracowników Idea Bank i nie mają związku z bieżącą działalnością operacyjną banku" - podkreślono w oświadczeniu.Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: