Idea Bank: zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,7 mln zł

Z rynku

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 1,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 83,1 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. W związku z COVID-19 Idea Bank rozpoznał dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 1,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 83,1 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. W związku z COVID-19 Idea Bank rozpoznał dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł.

#Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy @IdeaBankSA w I kwartale 2020 roku wyniósł 1,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 83,1 mln zł straty netto #IdeaBank

Wynik odsetkowy w I kwartale 2020 roku wyniósł 133,6 mln zł, czyli wzrósł 25 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu prowizji wyniósł 16,5 mln zł, co oznacza spadek 47 proc. rdr.

Odpisy w I kwartale 2020 roku wyniosły 75 mln zł, czyli były o 17 proc. niższe niż rok wcześniej.

Wpływ koronawirusa

Idea Bank poinformował, że kryzys związany z pandemią bezpośrednio negatywnie wpływa na rentowność prowadzonej działalności i jego bazę kapitałową. W I kwartale w związku z COVID-19 grupa rozpoznała dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

"Wysiłki Grupy zmierzać będą do jak największej absorpcji zmniejszającej się wskutek obniżek stóp referencyjnych rentowności aktywów pracujących poprzez stopniowe obniżanie koszów pozyskiwania zobowiązań oraz dalsze pogłębione działania restrukturyzacyjne w kierunku wyższej efektywności i obniżki kosztów działania Grupy" - napisano w raporcie.

Koszty administracyjne grupy spadły

Bank podał, że w porównaniu do I kwartału 2019 r, koszty administracyjne grupy spadły w ujęciu rdr o 22 mln zł czyli o 28 proc. (tj. bez uwzględnienia składek na BFG, podatku od aktywów i rezerw restrukturyzacyjnych oraz zdarzeń jednorazowych) oraz o 33 mln zł (czyli o 30 proc.) w ujęciu bilansowym.

"Docelowy zannualizowany poziom obniżenia kosztów na poziomie ok. 100 mln zł rocznie powinien zostać osiągnięty do połowy 2020 r." - napisano w raporcie.

Wakacje kredytowe objęły 7,6 tys. firm na łączną kwotę przeszło 800 mln zł

Bank poinformował, że uruchomione jeszcze w marcu wakacje kredytowe objęły 7,6 tys. firm na łączną kwotę przeszło 800 mln zł, a w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR z subwencji skorzystało do tej pory 1,8 tys. klientów banku, którzy otrzymali wsparcie łącznie w wysokości 140 mln zł.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Idea Bank ze względu na koronawirusa wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy >>>

Poniżej wyniki Idea Banku w I kwartale 2020 roku i ich porównanie do wyników z I kwartału 2019 roku.

 I kw 2020I kw 2019rdr
Wynik odsetkowy133,6106,525%
Wynik z prowizji16,531,0-47%
Koszty ogółem75,9108,9-30%
Saldo rezerw-75,0-90,8-17%
Zysk netto1,7-83,1 

Wsakźnik TCR grupy Idea Banku pod koniec marca 2020 roku wynosił 0,76 proc. był więc 9,74 proc. poniżej wymaganego limitu. Wskaźnik Tier1 jest na poziomie 0,06 proc., jest więc 8,44 proc. poniżej wymogów.

Idea Bank podał, że złożył do KNF wniosek dotyczący aktualizacji planu naprawy, który nie został on dotychczas rozpatrzony.

Idea Bank liczy, że w pełni zneutralizuje negatywny wpływ obniżek stóp przez RPP

Idea Bank ocenia, że dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów ma zdolność pełnej absorpcji obniżek stóp procentowych przez RPP. W wyniku przeprowadzonej transformacji Idea Bank będzie bankiem niszowym, skierowanym do mikroprzedsiębiorstw i małych firm - poinformował prezes banku Jerzy Pruski.

"W obliczu bardzo szybkich i głębokich obniżek stóp procentowych Idea Bank ma pełną zdolność do 100 proc. absorbcji tych obniżek tak, żeby stabilizować wynik finansowy (...). Jesteśmy przekonani, że uda nam się w pełni zneutralizować negatywny wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy banku w okresie najbliższych kwartałów" - powiedział Pruski.

Bank podał, że jego wynik odsetkowy w I kwartale 2020 roku wyniósł 133,6 mln zł.

"Wynik odsetkowy uległ stabilizacji w warunkach spadającej sumy bilansowej. Głównym źródłem stabilizacji były działania mające na celu obniżanie kosztów utrzymywania depozytów" - powiedział Pruski.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2020 roku wyniósł 1,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 83,1 mln zł straty netto. Był to kolejny, 4. kwartał z dodatnim skonsolidowanym wynikiem finansowym.

Prezes podał, że wyniki kwartału zostały obciążone wieloma wydarzeniami jednorazowymi i gdyby nie one zysk banku wyniósłby ponad 23 mln zł.

Obciążenie składkami BFG spowodowało, że wynik banku pogorszył się o około 12 mln zł, a w związku z COVID-19 bank utworzył w I kwartale dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł.

"Jeśli chodzi o rezerwy na COVID-19 jesteśmy co najmniej na takim samym poziomie jak wiele innych banków" - powiedział Pruski.

"W I kwartale antycypujemy ryzyko tego, co może stać się w kolejnych kwartałach" - dodał.

Bank podał, że planuje dalsze stopniowe obniżanie koszów pozyskiwania depozytów oraz dalsze działania restrukturyzacyjne mające doprowadzić do wyższej efektywności i obniżki kosztów działania.

W porównaniu do I kwartału 2019 r, koszty administracyjne grupy spadły w ujęciu rdr o 22 mln zł czyli o 28 proc. (tj. bez uwzględnienia składek na BFG, podatku od aktywów i rezerw restrukturyzacyjnych oraz zdarzeń jednorazowych) oraz o 33 mln zł (czyli o 30 proc.) w ujęciu bilansowym.

Bank podał, że docelowy zannualizowany poziom obniżenia kosztów na poziomie ok. 100 mln zł rocznie powinien zostać osiągnięty do połowy 2020 r.

Obecnie około 90 proc. pracowników centrali funkcjonuje stale w trybie pracy zdalnej.

Prezes poinformował, że bank liczy na dalsze oszczędności kosztowe wynikające z planu docelowego przesunięcia części pracowników do pracy zdalnej. Oszczędności z tego tytułu nie były przewidziane w przygotowanym planie restrukturyzacji.

"Pierwsze analizy, które prowadzimy wskazują, że efektywność pracy zdalnej na pewno nie spadła natomiast w wielu obszarach są dowody, że ona wzrosła" - powiedział Pruski.

"Bank podjął decyzję, że na trwale w nadchodzących miesiącach około 40 pracowników będzie zatrudnionych, wykonując tylko pracę zdalną, co pozwoli nam na osiągnięcie oszczędności kosztowych" - dodał.

Bank poinformował, że uruchomione jeszcze w marcu wakacje kredytowe objęły 7,6 tys. firm na łączną kwotę przeszło 800 mln zł.

„To saldo, które odpowiada około jednej trzeciej portfela kredytowego w Koszyku 1” – powiedział Pruski.

Bank podał, że prace nad pełną bankowością mobilną dla małych i średnich firm są zaawansowane, postępuje migracja z placówek do kanałów online oraz automatyzacja procesów wewnętrznych.

"Chcemy wzmocnić rozwój kanałów cyfrowych w obsłudze klientów, orientując się przede wszystkim na sektor mikroprzedsiębiorstw i tam, gdzie to możliwe na sektor MSP" - powiedział Pruski.

"Coraz w większym stopniu będziemy chcieli być bankiem transakcyjnym on-line dla mikroprzedsiębiorstw i klientów MŚP, co musi oznaczać, że zmienimy strukturę finansowania na rzecz zwiększonego udziału rachunków bieżących - dodał.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: