IE przekazuje uwagi przed drugą rundą rozmów trójstronnych

Finanse i gospodarka / Polecamy

13 kwietnia, przed drugą rundą rozmów trójstronnych między instytucjami UE na temat dyrektywy Omnibus II, do której doszło w dniu 20 kwietnia, Insuance Europe spotkała się z duńską prezydencją UE.

13 kwietnia, przed drugą rundą rozmów trójstronnych między instytucjami UE na temat dyrektywy Omnibus II, do której doszło w dniu 20 kwietnia, Insuance Europe spotkała się z duńską prezydencją UE.

Podczas rozmów trójstronnych omówiono równoważność systemów nadzoru, podmioty działające na szczeblu ponadnarodowym oraz pakiet środków mających rozwiązać problemy dotyczące produktów z gwarancjami długoterminowymi.

W trakcie spotkania z Insurance Europe Duńczycy wyrazili sprzeciw wobec stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym problem gwarancji długoterminowych powinien zostać uwzględniony na poziomie 1. (tj. w dyrektywie Omnibus II) a nie w środkach wykonawczych poziomu 2, ale przyznali, że z politycznego punktu widzenia trudno byłoby uzyskać zgodę Parlamentu na stosowną zmianę.

Insurance Europe planuje zorganizować kolejne spotkanie z duńską prezydencją w celu bardziej szczegółowego omówienia swoich obaw. Poza tym przed drugą rundą rozmów trójstronnych Insurance Europe, CRO Forum i CFO Forum wystosowały pismo do Komisji Europejskiej i duńskiej prezydencji, w którym przedstawiły największe obawy branży ubezpieczeniowej związane z pakietem dotyczącym gwarancji długoterminowych (premia antycykliczna, korekta dopasowana i ekstrapolacja) oraz równoważnością systemów nadzoru.

Ponadto Komisji przesłano propozycje zmian redakcyjnych dotyczące traktowania gwarancji długoterminowych. Obu stronom przesłano także główne zasady dotyczące stosowania korekty dopasowanej, gdyż są one podstawą, w oparciu o którą branża aktualnie pracuje nad opracowaniem rozwiązań technicznych, które umożliwiłyby wdrożenie korekty dopasowanej w sposób praktyczny i podlegający nadzorowi.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: