IFC pomoże mniejszym firmom pozyskiwać finansowanie

Finanse i gospodarka

FC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa, ang. International Finance Corporation) będąca częścią Grupy Banku Światowego pożyczy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 75 milionów dolarów, aby ułatwić dostęp do finansowania małym i srednim przedsiębiorstwom (MŚP) działającym w słabiej rozwiniętych regionach Polski. Umowa wpisuje się w cele Grupy Banku Światowego, którymi są wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz budowanie powszechnego dobrobytu. Wspólne przedsięwzięcie IFC i Raiffeisen-Leasing Polska S.A. pomoże zwiększyć inwestycje oraz zaangażowanie prywatnego sektora we wschodnich regionach Polski. Projekt ten jest przykładem realizacji celów IFC, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwać długoterminowe finansowanie po przystępnej cenie.

FC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa, ang. International Finance Corporation) będąca częścią Grupy Banku Światowego pożyczy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 75 milionów dolarów, aby ułatwić dostęp do finansowania małym i srednim przedsiębiorstwom (MŚP) działającym w słabiej rozwiniętych regionach Polski. Umowa wpisuje się w cele Grupy Banku Światowego, którymi są wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz budowanie powszechnego dobrobytu. Wspólne przedsięwzięcie IFC i Raiffeisen-Leasing Polska S.A. pomoże zwiększyć inwestycje oraz zaangażowanie prywatnego sektora we wschodnich regionach Polski. Projekt ten jest przykładem realizacji celów IFC, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwać długoterminowe finansowanie po przystępnej cenie.

"Polska gospodarka rośnie szybko, jednak rozwój ten koncentruje się głównie w centralnych i zachodnich regionach kraju" - mówi Tomasz Telma, dyrektor w IFC odpowiedzialny za Europę i Centralną Azję. "W obliczu nieustających zawirowań gospodarczych na świecie, pogarszającej się aktywności inwestycyjnej i rosnących obciążeń fiskalnych, rolą IFC jest wspieranie projektów, które pobudzają wzrost i pomagają mniejszym firmom na słabiej rozwiniętych rynkach. Działania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju także całego kraju" - dodaje Tomasz Telma.

Raiffeisen-Leasing Polska S,A,, wiodąca firma leasingowa w Polsce, należy do grupy Raiffeisen Bank International, od dłuższego czasu będącej partnerem IFC w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki znajomości lokalnych rynków oraz koncentracji na małych i średnich firmach, Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest idealnym partnerem dla tego projektu.

"Małe i średnie firmy są niezwykle ważnym elementem polskiej gospodarki. Dzięki partnerstwu Raiffeisen Leasing i IFC, budujemy platformę wsparcia finansowego dla mniejszych przedsiębiorstw działających tam, gdzie finansowanie jest najbardziej potrzebne. Projekty takie jak ten sprawiają, że rosną inwestycje, poprawia się kondycja sektora małych i średnich firm i w rezultacie zyskuje cała gospodarka" - mówi Przemysław Stańczyk, wiceprezes Raiffeisen Leasing.

IFC rozpoczęła działalność w Polsce ponad 25 lat temu. Od tamtego czasu przeprowadziła szereg projektów w sektorze budowlanym, ochrony zdrowia czy na rynku finansowym. Po 2004 r., kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, IFC zaczęła skupiać się głównie na innych rozwijających się rynkach w regionie. Dziś, zgodnie ze strategią Grupy Banku Światowego dla Polski, IFC poszukuje w Polsce ważnych dla całej gospodarki projektów, które między innymi ułatwiają dostęp do finansowania i wspierają rozwój polskich firm za granicą.

Filip Kochan

Udostępnij artykuł: