IFC z grupy Banku Światowego zainwestuje 15 mln euro w fundusz Avallon MBO III

Z rynku

IFC z Grupy Banku Światowego zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avallon MBO III, zarządzany przez Avallon Partners III SARL. Fundusz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb finansowych średnich spółek poprzez inwestycje kapitałowe w 10-12 firm, podał bank. Avallon MBO III będzie inwestował głównie w firmy, których właścicielami są kobiety, co jest zgodne ze strategią Funduszu.

Bank Światowy
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin

IFC z Grupy Banku Światowego zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avallon MBO III, zarządzany przez Avallon Partners III SARL. Fundusz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb finansowych średnich spółek poprzez inwestycje kapitałowe w 10-12 firm, podał bank. Avallon MBO III będzie inwestował głównie w firmy, których właścicielami są kobiety, co jest zgodne ze strategią Funduszu.

"Fundusze private equity będą odgrywać istotną rolę w odbudowie gospodarki po kryzysie wywołanym COVID-19, dostarczając firmom kapitał i wsparcie merytoryczne potrzebne do ekspansji. Inwestycja IFC poprawi konkurencyjność rynku private equity w Polsce poprzez wspieranie przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety" - powiedział regionalny menedżer IFC na Europę Południową i Wschodnią AryNaïm, cytowany w komunikacie.

IFC wesprze zarządzającego funduszem również we wdrożeniu najlepszych praktyk identyfikowania, ograniczania i monitorowania ryzyka środowiskowego i społecznego, podano także.

IFC koncentruje się w Polsce na wspieraniu innowacyjnych rozwiązań w infrastrukturze i energetyce, ekspansji polskich spółek w regionie i na świecie, a także na finansowaniu projektów wspierających zieloną gospodarkę w oparciu o zasady włączenia społecznego.

Największa globalna instytucja rozwojowa wspierająca sektor prywatny w gospodarkach rozwijających

IFC - Międzynarodowa Korporacja Finansowa wchodzi w skład Grupy Banku Światowego, i jest największą globalną instytucją rozwojową wspierającą sektor prywatny w gospodarkach rozwijających, obecną w ponad 100 krajach na całym świecie. W roku fiskalnym 2020 IFC zainwestowało 22 mld USD w przedsiębiorstwa i instytucje finansowe w krajach rozwijających się, mobilizując sektor prywatny do walki z ubóstwem i do wspierania zrównoważonego rozwoju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: