Ifo i oczekiwania na akcję ECB zepchnęły długi koniec krzywej IRS w dół

Komentarze ekspertów

Niemiecki rynek długu pozostawał względnie stabilny przez większą część piątkowej sesji, pomimo publikacji ważnych danych takich jak PKB w Niemczech oraz Ifo.

Niemiecki rynek długu pozostawał względnie stabilny przez większą część piątkowej sesji, pomimo publikacji ważnych danych takich jak PKB w Niemczech oraz Ifo.

Ani mieszane dane o PKB (wyższy niż oczekiwano udział konsumpcji oraz niższy eksportu, co pogarsza perspektywy dla niemieckiej gospodarki), ani słabsze niż oczekiwano Ifo (dla danych bieżących i oczekiwań), znacząco nie wpłynęły na wyceny długu. Przyczyną braku reakcji na dane Ifo był zaskakująco duży wpływ sektora handlu detalicznego na niższy odczyt danych Ifo, przy stosunkowo małym pogorszeniu ocen przez sektor przemysłowy. Taki układ danych w połączeniu z danymi PKB, gdzie względnie szybko rosły inwestycje wskazywał, że niemiecka gospodarka może przejściowo zwolnić, zaś w dłuższym okresie perspektywy wzrostu nie są istotnie zagrożone. Łącznie w skali dnia przełożyło się to na brak zmian stawek 10Y, spread2Y/5Y minimalnie wzrósł (+2 pb.). W przypadku papierów amerykańskich miało miejsce zwężenie spreadu 2Y/10Y i 2Y/5Y, przy stabilnych wycenach obligacji 2Y. Małym spadkom dochodowości 5Y i 10Y towarzyszyła publikacja zbliżonych do oczekiwań danych o sprzedaży nowych domów.

W przypadku krajowego rynku, po nieznacznej porannej wyprzedaży, po południu w piątek rynek wrócił do obniżek dochodowości i stawek IRS. Wsparciem dla wyprzedaży były dane Ifo z Niemiec, które w przypadku obu składowych indeksu były poniżej oczekiwań. W krótkim końcu krzywej widać było, że inwestorzy z 25% prawdopodobieństwem obstawiają scenariusz spadku stóp w horyzoncie dwóch-trzech kwartałów. Kontrakty FRA wyceniały pierwszą podwyżkę między październikiem, a listopadem 2015 roku. Wypowiedź najbardziej jastrzębio nastawionego obecnie członka RPP A. Bratkowskiego, że stopy zostaną podniesione na początku 2015 roku, a nie jak do tej pory sugerował w końcu 2014 roku, została potraktowana przez inwestorów jako kolejny argument za odsunięciem w czasie perspektywy zaostrzenia polityki monetarnej. Na przestrzeni dnia rentowności długu spadły o 3-5 pb. w segmencie 5-10Y i nieznacznie wzrosły o 2 pb. dla papierów 3Y. W przypadku krzywej IRS obserwowaliśmy wzrosty i spadki rzędu 1-3 pb. bez wyraźnego trendu.

W poniedziałek spodziewana jest publikacja danych o sprzedaży detalicznej i bezrobociu w kraju. Dane powinny pokazać odczyty istotnie wyższe niż w poprzednich miesiącach. Zważywszy jednak ich po części wywołaną kalendarzem, zaś po części lepszymi warunkami pogodowymi, naturę spodziewamy się neutralnego wpływu publikowanych w poniedziałek danych na rynek dług.

Po stabilizacji w poniedziałek, w dalszej części tygodnia oczekujemy powrotu presji na obniżki dochodowości w kraju. Ze względu na spodziewaną w końcu tygodnia publikację danych o PKB za I kw., która powinna pokazać niski deflator konsumpcji indywidualnej, spodziewamy się dalszych obniżek krzywej IRS w segmencie do 2Y oraz stawek FRA18X21 i FRA21X24. Oczekiwane przez nas poziomy to odpowiednio 2,75% i 2,80%, co będzie równoznaczne z "wyczyszczeniem" podwyżek stóp do końca 2015 roku.

140526.ryn.proc.01.400x140526.ryn.proc.02.300x140526.ryn.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: