Ifo osłabia euro

Komentarze ekspertów

Niewielka ilość publikacji makroekonomicznych zaplanowanych na piątek sprawiła, że koniec tygodnia został zdominowany przez informacje docierające zza Odry.

Niewielka ilość publikacji makroekonomicznych zaplanowanych na piątek sprawiła, że koniec tygodnia został zdominowany przez informacje docierające zza Odry.

W obliczu trwających spekulacji na temat przyszłości polityki monetarnej Wspólnoty, uwagę inwestorów przyciągnęły słabsze od prognozowanych dane na temat wysokości indeksu instytutu Ifo, który w ostatnim miesiącu wyniósł 110.4 pkt. Znaczący spadek wskaźnika, uznawanego za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o stanie niemieckiej gospodarki, przyczynił się do istotnego osłabienia europejskiej waluty. W efekcie kurs EUR/USD spadł poniżej 200-dniowej średniej, do poziomu 1.3616. Zdaniem ekspertów, spowolnienie "niemieckiej lokomotywy" może okazać się pretekstem do podjęcia przez EBC decyzji o rozpoczęciu programu luzowania ilościowego. Coraz bardziej prawdopodobna staje się także perspektywa obniżenia stóp procentowych i wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej już podczas czerwcowego posiedzenia.

Okazją do potwierdzenia tych informacji będą dzisiejsze wystąpienia przedstawicieli ECB, w tym Mario Draghiego, który weźmie udział w zorganizowanym przez ECB forum bankowym w Portugalii. Dla inwestorów znad Wisły istotne znaczenie będzie miała również publikacja informacji na temat sprzedaży detalicznej (prognoza 9.1% r/r) oraz stopy bezrobocia (prognoza 12.9%) w Polsce.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: