II Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2010

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

II Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2010 17-18 maja 2010 r., Hotel Gromada w Warszawie Sektor bankowości spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie i jak mało która branża, potrzebuje nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Dorównanie, a często wyprzedzenie konkurencji na rynkach lokalnych wymaga inwestycji dokonywanych przez banki spółdzielcze w nowoczesne technologie. Podczas obrad II Forum Technologii Banków Spółdzielczych zostały przedstawione prezentacje eksperckie z zakresu obrotu bezgotówkowego, dotyczące urządzeń samoobsługowych, instrumentów płatniczych i outsourcingu, dostępu i wymiany informacji w sektorze bankowym i poza nim, jak również efektywnej dystrybucji produktów finansowych. Uczetnicy: prezesi i wiceprezesi banków spółdzielczych, członkowie zarządu, a także osoby ściśle powiązane z technologiami banków spółdzielczych (dyrektorzy i naczelnicy IT, dyrektorzy ds. rozwoju etc.). Udział w Forum oraz uroczystym bankiecie był bezpłatny dla przedstawicieli banków spółdzielczych (jedyny koszt to nocleg). Podczas Forum odbyła się uroczystość rozdania nagród Krajowego Rankingu WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ BANKI SPÓŁDZIELCZE. Zobacz: film z konferencji.

II Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2010 17-18 maja 2010 r., Hotel Gromada w Warszawie Sektor bankowości spółdzielczej rozwija się bardzo dynamicznie i jak mało która branża, potrzebuje nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Dorównanie, a często wyprzedzenie konkurencji na rynkach lokalnych wymaga inwestycji dokonywanych przez banki spółdzielcze w nowoczesne technologie. Podczas obrad II Forum Technologii Banków Spółdzielczych zostały przedstawione prezentacje eksperckie z zakresu obrotu bezgotówkowego, dotyczące urządzeń samoobsługowych, instrumentów płatniczych i outsourcingu, dostępu i wymiany informacji w sektorze bankowym i poza nim, jak również efektywnej dystrybucji produktów finansowych. Uczetnicy: prezesi i wiceprezesi banków spółdzielczych, członkowie zarządu, a także osoby ściśle powiązane z technologiami banków spółdzielczych (dyrektorzy i naczelnicy IT, dyrektorzy ds. rozwoju etc.). Udział w Forum oraz uroczystym bankiecie był bezpłatny dla przedstawicieli banków spółdzielczych (jedyny koszt to nocleg). Podczas Forum odbyła się uroczystość rozdania nagród Krajowego Rankingu WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ BANKI SPÓŁDZIELCZE. Zobacz: film z konferencji.

Udostępnij artykuł: