II Forum Technologii Banków Spółdzielczych: System IT rządzi bankiem

NBS 2010/06

Koszty informatyki bankowej mogą być ograniczone, gdy uda się połączyć siły i środki w ramach zrzeszeń - to stwierdzenie powtarzano wielokroć i na różne sposoby podczas II Forum Technologii Banków Spółdzielczych (Warszawa, 17-18 maja br.).

Koszty informatyki bankowej mogą być ograniczone, gdy uda się połączyć siły i środki w ramach zrzeszeń - to stwierdzenie powtarzano wielokroć i na różne sposoby podczas II Forum Technologii Banków Spółdzielczych (Warszawa, 17-18 maja br.).

Znajomy informatyk zwykł mawiać, że w banku rządzi system informatyczny, na końcówkach którego siedzą ludzie do jego obsługi. Odnosząc tę myśl do fali kolejnych rekomendacji i regulacji, z drugiej zaś do kosztów z tym związanych… jest o czym rozmawiać. Bez odpowiedzi w sektorze BS-ów pozostają kluczowe pytania: Po pierwsze: Czy w sposób zorganizowany zadbamy o bezpieczeństwo i rozwój e-gospodarki, w tym systemu płatniczo-rozliczeniowego? Po drugie: Czy będziemy na tyle przewidujący i mądrzy, żeby wspólnie wdrażać nowe technologie i szybko osiągnąć efekt skali oraz różnorodności oferowanych produktów?

II Forum Technologii Banków Spółdzielczych zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy Grupy BPS, SGB w Poznaniu i Zrzeszenia MR Banku. Przedstawiciele czołowych polskich banków spółdzielczych rozmawiali o wyzwaniach związanych z informatyzacją zrzeszeń, usługach e-bankowości, systemach wymiany informacji bankowej i gospodarczej. Do udziału w panelach eksperckich zaproszono naukowców, przedstawicieli największych producentów i dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowego. Partnerem strategicznym forum było Biuro Informacji Kredytowej, partnerami generalnymi Diebold Poland sp. z o.o., Konsmetal Alians Sp. z o.o., Macif Życie TUW, Oracle Polska Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska i Wincor Nixdorf.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP uważa, że sektor stoi przed alternatywą: albo zbuduje kilka wspólnych, wystandaryzowanych i tanich systemów, albo pod presją różnych ambicji i braku koordynacji, stworzy szereg rozwiązań, które będą wymagały w przyszłości zakupu rozwiązań pośrednich, bardzo kosztownych i czasami przekreślających sens ekonomiczny niektórych instalacji.

Prezentacji problemowych II Forum Technologii Banków Spółdzielczych dokonali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, Mirosław Potulski, prezes Banku BPS SA, Danuta Kowalczyk, prezes MR Banku SA i Zygmunt Miętki, wiceprezes GBW SA w Poznaniu. Dwudniowe obrady FTBS moderował Krzysztof Maderak, niezależny ekspert ds. informatyki bankowej. Panel I nt. Bezpieczny klient, bezpieczny bank – systemy wymiany informacji szansą bezpiecznego rozwoju bankowości spółdzielczej prowadził dr Mariusz Wyżycki, wiceprezes BIK SA, autorem prezentacji głównej był Mariusz Hildebrand, prezes zarządu InfoMonitor BIG SA.

Zygmunt Miętki, wiceprezes GBW w Poznaniu ostrzega przed sytuacją, w której każdy bank użytkuje inny system prowadzenia ksiąg rachunkowych. W Spółdzielczej Grupie Bankowej jest realizowany projekt zintegrowanej e-platformy. W GBW SA nowy system działa już od 1 stycznia br., aktualnie prowadzony jest pilotaż w jednym z banków zrzeszonych. – To przedsięwzięcie niezwykle złożone, czasochłonne i absorbujące spore zasoby. Wydaje się, że realizacja takich projektów powinna być dedykowana dla wszystkich zrzeszeń, aby wykorzystać wszystko to, co zostało już zrobione.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: