II i III filar emerytalny w planach MR

Komentarze ekspertów

Zaprezentowany przez premiera Morawieckiego plan zmian w II i III filarze obejmuje szerszą, społeczną i gospodarczą perspektywę systemu emerytalnego. Będzie on stanowił podstawę do dyskusji w ramach rozpoczynającego się przeglądu systemu emerytalnego.

Zaprezentowany przez premiera Morawieckiego plan zmian w II i III filarze obejmuje szerszą, społeczną i gospodarczą perspektywę systemu emerytalnego. Będzie on stanowił podstawę do dyskusji w ramach rozpoczynającego się przeglądu systemu emerytalnego.

Zmiana charakteru środków zgromadzonych w OFE z publicznych na prywatne i przekazanie ich na IKE osób, do których są przypisane, pozostawienie ich w zarządzaniu przekształconych, ale zapewniających ciągłość prawną PTE, zapewnienie im wolnorynkowego katalogu lokat inwestycyjnych oraz utrzymanie na tak niskim jak obecnie poziomie opłat są elementami, które przy dodatkowych warunkach powinny przynieść pozytywne efekty przyszłym emerytom i polskiej gospodarce. Należy jednak dodać, że przeniesienie aktywów z OFE do IKE nie może naruszać praw nabytych przez ubezpieczonych i powinno dotyczyć wartości indywidualnie zebranych składek.

Ponadto kluczowym aspektem operacji transformacji tych aktywów będzie zapewnienie całemu procesowi należytego poziomu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem warunków okresu przejściowego. Jednocześnie stosowne działania komunikacyjne powinny wspierać stabilność oraz wiarygodność systemu emerytalnego w oczach ubezpieczonych.

Z perspektywy interesu przyszłych emerytów i percepcji społecznej środków zgromadzonych w OFE niepokój budzi zamiar przekazania do funduszu rezerwy demograficznej aż 25% aktywów funduszy emerytalnych, czyli 35 mld złotych. Niezależnie od zagadnienia wielkości środków, które miałyby zostać tam przeniesione, taka operacja powinna wiązać się z odpowiednimi zapisami na subkontach ubezpieczonych w ZUS.

Propozycje zmian w III filarze zmierzają w kierunku zdecydowanej rozbudowy części kapitałowej systemu emerytalnego. Wprowadzenie ich w życie z wykorzystaniem praktycznej wiedzy rynkowej przy ustalaniu szczegółów pozwoli sprostać wielu wyzwaniom, jakie dzisiaj stoją przed systemem emerytalnym w Polsce.

PTE skupione w IGTE czują się zaproszone do zapowiedzianych konsultacji społecznych i deklarują wsparcie prac resortu swoją ekspertyzą, doświadczeniem i rekomendacjami. Wyrażają nadzieję, że konkrety zostaną wpracowane z partnerskim udziałem wszystkich interesariuszy systemu.

Małgorzata Rusewicz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Udostępnij artykuł: