II Konferencja „Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki”

Polecamy

24 listopada 2014 r. w warszawskim hotelu Sheraton. odbędzie się II Konferencja "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Organizatorami Konferencji są  Związek Banków Polskich, Grupa PTWP SA i Izba Domów Maklerskich.

24 listopada 2014 r. w warszawskim hotelu Sheraton. odbędzie się II Konferencja "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Organizatorami Konferencji są  Związek Banków Polskich, Grupa PTWP SA i Izba Domów Maklerskich.

Adresatami konferencji są przede wszystkim biznesmeni: właściciele i menedżerowie - klienci, aktywni uczestnicy rynku kapitałowego. Nie zabraknie też oczywiście przedstawicieli banków, instytucji rynku kapitałowego, stowarzyszeń samorządowych, polityków, ludzi administracji rządowej, reprezentantów organów nadzorczychi regulacyjnych, inwestorów (fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy zarządzania aktywami, PE/VC), doradców prawnych, audytorów i biegłych rewidentów, reprezentantów domów i biur maklerskich (maklerzy, analitycy, inspektorzy nadzoru, doradcy inwestycyjni, doradcy CFA), jak również mediów, naukowców i ekspertów.

W liście skierowanym do banków Krzysztof Pietraszkiewicz,  prezes Związku Banków Polskich, podkreśla:

"Podczas panelowych dyskusji chcemy położyć nacisk na aspekt praktyczny: jak i kiedy z sukcesem wykorzystywać możliwości, które rynek finansowy stwarza przedsiębiorstwom. Posłuży temu m.in. staranny dobór uczestników dyskusji - osób o niepodważalnym dorobku, wiedzy i - także praktycznym - doświadczeniu. Również przedsiębiorców, którzy zaprezentują case studies.
Tematyka rynku bankowego obecna będzie w kilku sesjach naszej konferencji. Przedstawimy także m.in. mechanizmy finansowania gospodarki, możliwości i korzyści z pozyskiwania unijnych funduszy w perspektywie budżetowej 2014-20, problemy, ale i potencjał rynku finansowego w Polsce, uwarunkowania działalności giełd  i firm inwestycyjnych w pokryzysowych czasach oraz znaczenie fuzji  i przejęć. Zarysujemy rolę private equity i venture capital w wspieraniu i unowocześnianiu przedsiębiorstw, opowiemy o środkach wzmacniających aktywność polskich firm za granicą i o optymalnym finansowaniu przedsiębiorstw, a także o kapitale dla sektora MSP. Całość zwieńczą konkretne wnioski i rekomendacje z konferencyjnych dyskusji panelowych.
Mamy dowody, że nasi zeszłoroczni partnerzy wynieśli z naszej konferencji bardzo dobre doświadczenia - obserwując zarówno jej poziom merytoryczny, frekwencję (grubo ponad 600 osób), jak również informacyjno-marketingowe oraz medialne efekty tego spotkania fachowców z ich klientami lub potencjalnymi klientami."

W przypadku zainteresowania szerszą współpracą w ramach tego projektu prosimy o kontakt z p. Łukaszem Boguszem, koordynatorem ds. projektu:
programy@zbp.pl, tel.: 697 223 533.

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać pod adresem: https://www.ptwp.pl/rejestracja/rynek-finansowy-w-polsce-kapital-dla-gospodarki,114.html

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt pod numerem telefonu: 32 209 13 03.

Wstępna agenda tutaj.
Zapraszamy!

Udostępnij artykuł: