II Kongres Prawa Bankowego i Informacji

Relacje

W Klubie Bankowca w Warszawie, 5 czerwca 2013 roku odbył się  II Kongres Prawa Bankowego i Informacji. Organizatorem kongresu był Związek Banków Polskich.

W Klubie Bankowca w Warszawie, 5 czerwca 2013 roku odbył się  II Kongres Prawa Bankowego i Informacji. Organizatorem kongresu był Związek Banków Polskich.

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu była problematyka bankowego tytułu egzekucyjnego, upadłości konsumenckiej, dostosowania obowiązujących umów w kontekście postanowień podobnych lub tożsamych do klauzul abuzywnych oraz tematyka umów konsorcjonalnych wg standardów LMA.

130607.kpbii.01.500x

 Kongres rozpoczął prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. W przemówieniu wstępnym Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał dwie kluczowe kwestie w płaszczyźnie zwiększenia potencjału sektora bankowego w Polsce. Pierwszą jest potrzeba prac nad budową lepszych relacji pomiędzy klientami a sektorem bankowym. Drugim wyzwaniem sektora bankowego w Polsce jest konieczność podjęcia większego wysiłku  w obszarze edukacji finansowej klientów banków. Wykład wprowadzający dotyczący bankowego tytułu egzekucyjnego wygłosił prof. zw. dr hab. Feliks Zedler. Wśród wykładowców i panelistów wystąpili m.in.:

  • prof. dr hab. Cezary Kosikowski,
  • prof. zw. dr hab. Feliks Zedler,
  • prof. dr hab. Michał Romanowski,
  • dr Dominika Rogoń,
  • mec. Ryszard Tollik (NBP),
  • mec. Piotr Zimmerman.

130607.kpbii.02.500x

Partnerami Kongresu Prawa Bankowego i Informacji było: Biuro Informacji Kredytowej, K&L GATES, Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy oraz Wolters Kluwer Polska.

Pełna relacja z kongresu już wkrótce

Udostępnij artykuł: