II Ogólnopolski Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd ‒ termin zgłoszeń przedłużony do 8 sierpnia 2022 roku

ESG / Samorządy

Trwa II edycja Konkursu dla Innowacyjnych Energetycznie Samorządów, organizowanego przez Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza. Jej partnerem strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tegoroczna edycja została rozszerzona o nową kategorię „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”. W tej kategorii gminy mogą zgłaszać działające na ich terenie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które chcą zaprezentować koncepcje transformacji ciepłowni w zakresie zielonej energii, poinformowali Organizatorzy.

II Ogólnopolski Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd
Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Trwa II edycja Konkursu dla Innowacyjnych Energetycznie Samorządów, organizowanego przez Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza. Jej partnerem strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tegoroczna edycja została rozszerzona o nową kategorię „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”. W tej kategorii gminy mogą zgłaszać działające na ich terenie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które chcą zaprezentować koncepcje transformacji ciepłowni w zakresie zielonej energii, poinformowali Organizatorzy.

Korzyścią dla samorządów, które zgłoszą swoje koncepcje modernizacji ciepłowni będzie udział w warsztacie poprowadzonym przez ekspertów z czołowych instytucji zajmujących się tematyką transformacji ciepłownictwa w Polsce.

Chcemy wśród samorządów propagować możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków na inwestycje pozwalające na transformację energetyczną w ciepłownictwie

Dzięki warsztatowi będzie można zdobyć wiedzę na temat finansowania inwestycji, Polskiej Strategii dla Ciepłownictwa oraz możliwości prowadzenia transformacji w kierunku zielonych źródeł ciepła.

Warunkiem udziału w warsztacie jest zgłoszenie PEC-u przez gminę w przedłużonym terminie do 8 sierpnia br. przez formularz online dostępny na stronie https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/.

Czytaj także: VII Forum Liderów PPP o transformacji klimatyczno-energetycznej polskich miast

Aspirujący Innowator w dziedzinie ciepłownictwa

Laureat kategorii „Aspirujący Innowator w dziedzinie ciepłownictwa” otrzyma zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu zakładającym bezpłatne przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla modernizacji ciepłowni w gminie w ramach programu ELENA (skrót od słów European Local Energy Assistance), w tym m.in. studium wykonalności, dokumentacja przetargowa oraz doradztwo inwestycyjne.

ELENA jest instrumentem Komisji Europejskiej, zarządzanym przez Europejski Bank Inwestycyjny, finansowanym z programu Horyzont 2020. Dzięki niemu można finansować przygotowanie (ale nie wdrożenie) inwestycji w efektywność energetyczną.

– Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od dłuższego czasu włącza się w inicjatywy wpisujące się w światowy trend transformacji energetycznej, w tym w rozwój sektora technologii wodorowych oraz morskiej energetyki wiatrowej. W zielonej transformacji dostrzegamy szansę dla rozwoju polskiego przemysłu i firm opartych o polskie technologie.

5 lipca w Kielcach miało miejsce powołanie Grupy Przemysłowej Industria, która ściśle współpracuje z lokalnymi gminami w celu zapewnienia zielonej energii dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Właścicielem Industrii jest ARP – mówi prezes ARP S.A. Cezariusz Lesisz.

‒ Zaangażowanie ARP S.A. w Konkurs ma na celu promocję zielonej transformacji w samorządach, jako odpowiedź na wyzwania finansowe sektora ciepłowniczego, w tym zwiększenie jego rentowności, oraz odpowiedzi na oczekiwane przez mieszkańców zielone ciepło przez cały rok – dodaje prof. Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający ds. rozwoju strategicznego ARP.

O ELEN-ie mówi Mariola Żmudzińska, wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która jest operatorem programu w Polsce:

‒ Dokumentacja nie może zostać odłożona na półkę. Ten program promuje działanie i jest kierowany do gmin, które już posiadają konkretną wizję podwyższenia efektywności energetycznej i są zdecydowane, aby ją u siebie wdrożyć.

Po opracowaniu dokumentacji trzeba w ciągu trzech lat rozpocząć inwestycję, ale warto się o to postarać, ponieważ są źródła krajowe i europejskie finansujące transformację w energetyce i ciepłownictwie. Także w dotychczasowych założeniach Programu Inwestycji Strategicznych można było finansować inwestycje w ten sektor ‒ podkreśla.

– Po realizacji pełnego cyklu projektowego, jednostka samorządu terytorialnego zyska zieloną, ekologiczną energię cieplną, która będzie rentowna – zwraca uwagę Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawiciele samorządów biorąc udział w specjalnie przygotowanych warsztatach online pogłębią wiedzę na temat możliwości prowadzenia zielonej transformacji i źródłach jej finansowania.

– Zmiany na rynku energetycznym dotyczą wszystkich jego uczestników i od wszystkich wymagają zaangażowania. Konkurs premiuje jednostki samorządu nastawione na zieloną energię, efektywność energetyczną i cyfryzację z tym związaną.

To także kluczowe kierunki w działaniu PGE Obrót. Ponadto, stawiamy na dzielenie się wiedzą z naszymi klientami, w tym bardzo mocno z samorządami. I na wspólne przechodzenie przez transformację energetyczną.

Dlatego jesteśmy partnerem wydarzenia organizowanego przez Instytut Energetyczny im. Łukasiewicza, które wzmacnia te działania i zachęca samorządy do podejmowania ambitnych inicjatyw – mówi Janusz Magoń, wiceprezes PGE Obrót.

Czytaj także: Program Moje Ciepło: nawet 21 tysięcy złotych dopłaty do gruntowej pompy ciepła

Finał podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo Energetyczne ‒ filary i perspektywy rozwoju”

Warto przypomnieć, że to druga edycja konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 12 i 13 września 2022 r.

Nasz konkurs ma od początku aspekt edukacyjny i popularyzacyjny. Tym razem, wspólnie z partnerami i po sugestiach ze strony uczestników poprzedniej edycji, chcemy wśród samorządów propagować możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków na inwestycje pozwalające na transformację energetyczną w ciepłownictwie – podkreśla dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

Warsztaty online dla JST

Warsztaty odbędą się w dniach 18–19 sierpnia 2022 r. na platformie internetowej. Weźmie w nich udział po dwóch przedstawicieli gmin, które zgłosiły się do II kategorii Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd /Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.

– Będziemy też mówić o nowoczesnych technologiach czy strategii dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznych uwarunkowań modernizacji źródeł ciepła – mówi dr inż. Sławomir Stec, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, koordynator konkursu.

Tematy warsztatów obejmą m.in. możliwość skorzystania ze wspomnianego instrumentu ELENA, źródeł finansowania zawartych w projekcie „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, programu Polityki Nowej Szansy Agencji Rozwoju Przemysłu oraz program 3W (woda, wodór, węgiel) Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prowadzącymi będą eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Banku Gospodarstwa Krajowego, SBB Energy S.A. i Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Zgłoszenia do Konkursu składać można przez elektroniczny formularz dostępny na stronie: https://tiny.pl/whdp7 do 8 sierpnia 2022 roku.

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Udostępnij artykuł: