II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: najważniejsze są wartości

Bankowość spółdzielcza / Edukacja

Otwierając spotkanie w ramach drugiej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej (16.01.2020 r.) wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński przypomniał, że „DNA” strategii banków spółdzielczych stanowią wartości.

II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2020 Fot. aleBank.pl

Otwierając spotkanie w ramach drugiej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej (16.01.2020 r.) wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński przypomniał, że „DNA” strategii banków spółdzielczych stanowią wartości.

#WłodzimierzKiciński: Szukajmy wspólnie pomysłów na ożywienie i podniesienie sprawności sektora #SSPSBS #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

− To wartości określają misję i zadania. I te wartości w codziennej pracy realizować powinien każdy pracownik banku – podkreślił wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński.

Doświadczenia sąsiadów

Wizyta w Berlinie, w Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken e.V. (BVR), organizacji skupiającej niemieckie banki spółdzielcze − potwierdziła doświadczenia zachodnich sąsiadów, które dowodzą, że spółdzielczy biznes bankowy, liczący w Niemczech 18,5 mln członków może być potęgą.

Sposób jej organizacji wynika ze strategii, która nastawia się na długookresowe cele, uwzględniające zasadę pomocniczości. Także w odniesieniu do banków zrzeszonych.

Koncern Fiducia GAD IT AG w Karlsruhe, świadczący usługi IT dla Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken − niemieckiej sieci banków spółdzielczych odpowiada za 1/3 niemieckich depozytów, ma więc dla gospodarki niemieckiej strategiczne znaczenie.

Mimo, że pracuje dla 170 innych organizacji finansowych, kierunki rozwoju kreowane przez Radę Nadzorczą wytyczają banki spółdzielcze.

Rozwiązań trzeba szukać wspólnie

W naszych realiach podobną rolę wypełnia Sekcja Banków Spółdzielczych przy Związku Banków Polskich. Strategiczna Szkoła i wizyty studyjne to wypełnienie mandatu Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

− Szukajmy wspólnie pomysłów na ożywienie i podniesienie sprawności sektora − zakończył swoje wystąpienie wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński.

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem w bankach spółdzielczych?

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: