III edycja badania „Candidate Experience”

Finanse i gospodarka

To, jak kandydat zostanie potraktowany w czasie procesu rekrutacyjnego, bardzo często przekłada się na jego decyzje zakupowe w przyszłości. W trzeciej edycji badania "Candidate Experience", zrealizowanego przez eRecruiter oraz Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, aż 58% osób zadeklarowało, że zniechęca się do zakupu produktów lub usług firmy, która źle prowadzi rekrutację. Rok wcześniej odsetek był niższy o 12 p.p. To oznacza potencjalnie duże straty kadrowe i biznesowe dla firmy. Najczęściej negatywne wrażenia z procesu rekrutacji wywołują: brak informacji zwrotnej, odwlekanie decyzji i zadawanie niemerytorycznych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

To, jak kandydat zostanie potraktowany w czasie procesu rekrutacyjnego, bardzo często przekłada się na jego decyzje zakupowe w przyszłości. W trzeciej edycji badania "Candidate Experience", zrealizowanego przez eRecruiter oraz Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, aż 58% osób zadeklarowało, że zniechęca się do zakupu produktów lub usług firmy, która źle prowadzi rekrutację. Rok wcześniej odsetek był niższy o 12 p.p. To oznacza potencjalnie duże straty kadrowe i biznesowe dla firmy. Najczęściej negatywne wrażenia z procesu rekrutacji wywołują: brak informacji zwrotnej, odwlekanie decyzji i zadawanie niemerytorycznych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

- Niezadowolony kandydat oznacza podwójny koszt dla firmy. Pierwszy, rekrutacyjny, który polega na tym, że kandydat już więcej nie zaaplikuje do danej firmy. Co więcej, swoją negatywną opinią może podzielić się z innymi, którzy w przyszłości pominą dane miejsce pracy w momencie poszukiwania zatrudnienia. Drugi koszt, biznesowy, to utrata obecnego lub potencjalnego klienta. Warto mieć świadomość, że osoba, która nie ma dobrych wrażeń z rekrutacji, może po prostu zrezygnować z zakupu produktów czy usług danej marki - mówi Izabela Bartnicka, ekspert eRecruiter.

Najczęstsze błędy rekrutacyjne
Kandydaci zapytani o to, co wywołuje negatywne wrażenia z procesu rekrutacji, na pierwszym miejscu wskazali brak informacji zwrotnej (twierdzi tak aż 81% respondentów). Chodzi tutaj zarówno o ostateczny wynik całej rekrutacji, jak i poszczególnych etapów procesu. A komunikacja z kandydatem wcale nie musi być uciążliwa, a to za sprawą nowoczesnych systemów rekrutacyjnych. Na przykład eRecruiter umożliwia w łatwy sposób wysyłanie automatycznych odpowiedzi do wielu odbiorców na każdym etapie naboru. W takim e-mailu można zamieścić informację m.in. o tym, czy dana osoba zakwalifikowała się do kolejnego etapu rekrutacji oraz jakie są zasady dalszego postępowania w procesie.

Drugim elementem, który sprawia, że rekrutacja staje się nieprzyjazna dla jej uczestnika, jest odwlekanie decyzji. Na tę niedogodność zwróciło uwagę aż 3 na 4 starających się o pracę. Spory odsetek wskazał również na niemerytoryczne pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (64%), brak przygotowania rekrutera (56%) oraz jego niepunktualność (46%). Zatem dla wielu osób negatywne wrażenia są bezpośrednio związane z osobą samego rekrutującego. Warto również zwrócić uwagę, że aż co trzeci kandydat gorzej ocenia rekrutację, w której nie ma możliwości poznania przyszłego potencjalnego przełożonego.

Nieprzyjazna rekrutacja: mniej kandydatów, mniej klientów
Jeśli firma nie dopilnuje, aby każdy element procesu rekrutacji wywoływał pozytywne wrażenia potencjalnych pracowników, może ponieść dotkliwe konsekwencje. Po pierwsze - HR-owe. Aż 55% kandydatów, którzy nie mieli dobrych wrażeń z rekrutacji, swoim zdaniem podzieli się ze znajomymi i rodziną. Ponadto, 48% zapytanych osób wskazało, że negatywne wspomnienia to wystarczający powód, by nigdy więcej nie aplikować do danej firmy. A to w czasach, gdy walka o pracownika jest coraz trudniejsza, może okazać się dużym problemem dla pracodawcy. Podobnie 45% kandydatów odradzi aplikowanie innym osobom, co znowu grozi ryzykiem utraty wartościowych pracowników.

Po drugie - konsekwencje nieprzyjaznej rekrutacji mogą przełożyć się na prowadzony przez firmę biznes. Z trzeciej edycji badania "Candidate Experience" wynika, że ponad połowa niezadowolonych kandydatów zmienia nastawienie do produktów i usług firmy, która taką rekrutację prowadziła (58%). Jest to wynik aż o 12 p.p. wyższy niż w poprzedniej edycji badania. A to w praktyce może oznaczać utratę klienta - obecnego lub potencjalnego.

- Budowanie pozytywnych relacji z kandydatami biorącymi udział w procesie rekrutacji jest dobrą praktyką biznesową. Kandydat nie jest petentem, lecz stroną w zdefiniowanej relacji, w którą wchodzi podczas rekrutacji i warto zadbać o to, by w tej relacji poczuł się dobrze. Zwłaszcza, że to może przynieść pracodawcy wymierne korzyści na wielu polach. Każda osoba ubiegająca się o stanowisko pracy jest bowiem potencjalnym klientem firmy. Jeśli jest to firma z obszaru B2C, to może być konsumentem jej produktów, w przypadku firmy z obszaru B2B - odbiorcą usług. Choćby z tego względu pracodawca powinien myśleć szerszymi kategoriami niż tylko skupienie się na procesie rekrutacji. Nawet, jeśli kandydat nie otrzymał oferty pracy, ale został potraktowany z należytym szacunkiem, może stać się ambasadorem danej organizacji - mówi Agata Błaszkiewicz, dyrektor ds. HR, Collier International.

Metodologia badania
3. edycja badania "Candidate Experience" składa się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane podczas realizacji badania "Specjaliści na rynku pracy", przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl na użytkownikach portalu zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-16.10.2015. Ankietę wypełniło łącznie 808 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesie rekrutacyjnym. Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania "Candidate Experience", przeprowadzonego przez eRecruitment Solutions, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 1-16.10.2015. Ankietę wypełniło łącznie 707 osób. Badanie "Candidate Experience" zostało przeprowadzone z inicjatywy eRecruiter i Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Anna Częścik
Starszy Specjalista ds. PR i CSR, Grupa Pracuj S.A.

Udostępnij artykuł: